Щодо стану виконання Рішення Комісії по контролю за файлами Інтерполу від 30.01.2019 року про скасування розшуку за каналами Інтерпол Палєя С. М. в зв’язку із політичним переслідуванням

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.


* * *Питання дискредитації України у світі та таких міжнародних організаціях, як Інтерпол у зв’язку з політично мотивованими кримінальними переслідуваннями має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації в Україні та за кордоном.


Рішенням Комісії по контролю за файлами Інтерполу від 30.01.2019 року, прийнятим на 107-му засіданні, встановлено, що оголошення у міжнародний розшук 02.12.2015 року Палєя Станіслава Михайловича та його кримінальне переслідування за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України у кримінальному провадженні № 12015040000000229 внесеного до ЄРДР 26.02.2015 року, — мають політичний характер, внаслідок чого дані щодо його розшуку, запитів для оголошення міжнародного розшуку по лінії Інтерполу з метою арешту і видачі були видалені з файлів Інтерполу 11.02.2019 року.

Рішення Комісії по контролю за файлами Інтерполу від 30.01.2019 року було направлено до Генерального секретаріату ІНТЕРПОЛУ, який видалив відповідні дані з файлів Інтерполу 11 лютого 2019 р. та проінформував про прийняте Рішення всі Національні центральні бюро Інтерполу.

Відповідно до загальних принципів та засад використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерпол передбачених Інструкцією «Про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів» затвердженою Наказом № 3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997, інформація, що має політичний характер та яка внаслідок цього була видалена з файлів Інтерполу на підставі прийнятого Комісією по контролю за файлами Інтерполу відповідного Рішення – є підставою для перегляду та скасування постанови про оголошення особи у міжнародний розшук.

Відповідно до частини 1, статті 3 Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року, видача не здійснюється, якщо правопорушення, у зв'язку з яким вона запитується, розглядається запитуваною стороною як політичне правопорушення або правопорушення, пов'язане з політичним правопорушенням. Частина 2, статті 3 цієї Конвенції зазначає, що таке ж правило застосовується, що і в частині 1, якщо запитувана сторона має достатньо підстав вважати, що запит про видачу правопорушника за вчинення звичайного кримінального правопорушення був зроблений з метою переслідування або покарання особи на підставі політичних переконань або що становище такої особи може бути зашкоджене з такої причини.

Згідно з частиною 1 статті 28 Європейської конвенції про видачу правопорушників, конвенція, щодо тих країн, до яких вона застосовується, замінює положення будь-яких двосторонніх договорів, конвенцій або угод, які регулюють видачу правопорушників між будь-якими двома договірними сторонами. Україна підписала цю конвенцію 29 травня 1997 року.

Згідно зі статтею 3 Конституції Інтерполу, організації категорично забороняється здійснювати будь-яке втручання або будь-яку діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

Кримінальне провадження № 12015040000000229 внесене до ЄРДР 26.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, перебуває в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області, процесуальне керівництво у ньому здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Наведені обставини були предметом чисельних публікацій та телевізійних репортажів у українських та іноземних засобах масової інформації.


* * *Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:(1) Надати інформацію які заходи в порядку процесуального керівництва вживаються органами прокуратури в зв’язку із Рішенням Комісії по контролю за файлами Інтерполу від 30.01.2019 року, прийнятим на 107-му засіданні щодо видалення Палєя Станіслава Михайловича.

(2) Надати інформацію яким чином забезпечується виконання вищезазначеного Рішенням Комісії по контролю за файлами Інтерполу від 30.01.2019 року щодо Палєя Станіслава Михайловича та чи припинили уповноважені органи України співробітництво та вжиття заходів по його розшуку та видачі в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, ініційованої СУ ГУНП в Дніпропетровській області, прокуратурою Дніпропетровської області та Генеральною прокуратурою України.

(3) Надати інформацію чи скасований міжнародний розшук Палєя Станіслава Михайловича слідчим у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12015040000000229 внесеного до ЄРДР 26.02.2015 року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: public
Генеральна Прокуратура України

Посилання

Генеральна Прокуратура України

, Foi+request-49407-76e6f675.

--
,
Public mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Посилання