Щодо співробітника інституту права (юридичного факультету) Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лещенко Р.М.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Перевірка доброчесності державних службовців та дотримання ними антикорупційного законодавства — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

За даними НАЗК, 07.03.2019 року, Лещенко Роман Миколайович, РНОКПП (ІПН): 3246918090, зробив внескок до виборчого фонду кандидата у Президенти України Зеленського Володимира Олександровича) у розмірі 1 600 000 грн.

Указом Президента України № 727/2019 від 01.10.2019 року Р. Лещенка призначено Уповноваженим Президента України з земельних питань.

10.06.2020 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 643-р Лещенка Романа Миколайовича призначено Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

17.12.2020 року Постановлю Верховної Ради України № 1118-IX Лещенка Романа Миколайовича призначено на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію з якого періоду Лещенко Роман Миколайович працює в інституті права (на юридичному факультеті) Київського національного університу імені Тараса Шевченка, на яких посадах і який посадовий оклад він має з моменту працевлаштування по теперішній час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР