Щодо розслідування фактів наявності громадянства інших країн у керівника політичної партії «Велика Україна» Гекко (Гонцула) Ігоря Віталійовича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) є центральним органом виконавчої влади і головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

✵ ✵ ✵

Інформація щодо дотримання політичними партіями вимог чинного законодавства під час їх реєстрації та діяльності має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації, в тому числі щодо громадянства керівників політичних партій.

Політичні партії посідають особливе місце у суспільно-політичному житті, суттєво впливають на формування та діяльність органів державної влади, питання про наявність або відсутність у політичних партій розгалуженої структури зареєстрованих обласних, районних, міських організацій у більшості регіонів України має значний суспільний інтерес й тому, що саме за допомогою таких осередків можливо забезпечити виконання політичними партіями своїх цілей та завдань, зокрема, забезпечити участь у виборах.

Відповідно до вимог статті 36 Конституції України членами політичних партій можуть бути лише громадяни України.

Відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство.

Згідно з статтею 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.

Статтею 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» встановлено обмеження у здійсненні внесків на підтримку політичних партій. Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій, зокрема іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства.

✵ ✵ ✵

За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, [https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch], — з 8 зареєстрованих осередків політичної партії «Велика Україна» 7 припинили свою діяльність або знаходяться в стані припинення.

Відповідно до частини сьомої статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» політична партія забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі, Автономній Республіці Крим, слід розуміти як обов’язок політичної партії утворити та зареєструвати обласні і прирівняні до них партійні організації не менш як у чотирнадцяти з двадцяти семи адміністративно-територіальних одиниць України, перелічених у частині другій статті 133 Конституції України.

Наявність обласних і прирівняних до них організацій менш як у чотирнадцяти з перелічених адміністративно-територіальних одиниць України відповідно до статті 24 Закону є підставою для вирішення питання про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії.

За даними Центральної виборчої комісії останній раз політична партія «Велика Україна» приймала участь у парламентських виборах у 2012 році та висунула Беркута Ігоря Віталійовича кандидатом в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 106 на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.

У період з 15 вересня 2006 року по теперішній час участь у виборах Президента України в 2010, 2014, 2019 роках, участь у виборах народних депутатів України в 2007, 2014, 2019 роках політична партія «Велика Україна» не приймала.

За даними, розміщеними Департаментом з питань запобігання політичній корупції на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, у розділі «АНАЛІЗ ЗВІТІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ» йдеться про зафіксовані чисельні порушення, допущені політичною партією «Велика Україна» (код ЄДРПОУ 34728168), зокрема:

• за III квартал 2018 року встановлено несвоєчасність подання Звіту, з порушенням строку, встановленого частиною сьомою статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» та пункту 2 розділу II Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

• за III квартал 2016 року встановлено невідповідність оформлення звіту та включених до нього звітних даних вимогам частини дев’ятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» та підпункту 1 пункту 10 розділу II Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що є грубим порушенням встановлених вимог.

Отримати більш детальну та актуальну інформацію про діяльність партії «Велика Україна» неможливо, оскільки сайт партії [http://www.vu.ua] не працює. За даними системи WHOIS організацією, яка здійснює адміністрування вказаного домену є політична партія «Велика Україна».

Виходячи з даних відкритих реєстрів підприємств установ та організацій різних країн, повідомлень в пресі та відео інтерв'ю з Беркутом Ігорем Віталійовичем, він стверджує, що має громадянство Російської Федерації, Казахстану, України та Ізраїлю і документувався паспортами на наступні різні анкетні дані, а саме як:

- Громадянин Російської Федерації Гекко Ігор Віталійович, паспорт громадянина Російської Федерації серія 4608 № 667179, виданий 26.08.2009; паспорт громадянина Російської Федерації серія 4503 № 093073, виданий 13.08.2002 та паспорт громадянина Російської Федерації серія 4500 № 031535, виданий 06.06.20000 (індивідуальний податковий номер 771000608683);

- Громадянина України Гекко Ігор Віталійович, 19.08.1964 р.н., паспорт ЕН 474747, виданий 10.11.2005 (ідентифікаційний номер 2360719933) та паспорт ЕН 003963, виданий 18.10.2001.

- Громадянина України Беркут Ігор Віталійович, паспорт ЕН 886980, виданий 27.07.2012;

- Громадянина України Гонцул Ігор Віталійович;

- Громадянина Казахстану Гонцул Ігоря паспорт N0001104, виданий 28.02.1995;

- Також в ЗМІ наявна інформація про громадянство Ізраїлю на не зрозумілі з інтерв'ю анкетні дані [https://youtu.be/hARHzhNoass];

Звертаю Вашу увагу на те, що на каналі Youtube та на деяких сайтах в мережі Інтернет [Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. керівник партії постійно пропагує утворення на території України так званого «Нового Єрусалиму», що вказує на наявность обмежень для діяльності політичної партії, передбачених статтею 5 Закону, а саме якщо програмні цілі або дії партії спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

Наведене також містить ознаки можливих злочинів проти держави та національної безпеки.
Вказана особа, під анетними даними на ім'я Беркут Ігоря Віталійовича, також міститься в переліках бази «Миротворець» [https://myrotvorets.center/criminal/gekk...

Положеннями статті 24 Закону встановлено, що у разі невиконання політичною партією вимоги частини сьомої статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні», виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах, не висування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Однак, жодних дій в зв'язку з цим Міністерством юстиції України не вживалось.

✵ ✵ ✵

За таких умов актуальною є інформація щодо розслідування правоохоронними органами неведених фактів та результатів таких розслідувань, там більше, що в засобах масової інформації зазначалось про оголошення вказаної особи в розшук.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводилось розслідування кримінальних справ органами Міністерства внутрішніх справ щодо фактів неправомірного набуття громадянства України Гекко (Гонцула) Ігорем Віталійовичем та наявністю декількох громадянств, які результати таких розслідувань і чи оголошувався в розшук Гекко (Гонцул) Ігор Віталійович, з якої причини та в який період.

(2) Надати інформацію чи зверталась Генеральна прокуратура Республіки Казахстан або інші правоохоронні органи Республіки Казахстан до Міністерства внутрішніх справ України з приводу наявності громадянства декількох країн у Гекко (Гонцула) Ігоря Віталійовича. В разі якщо звертались, то прошу надати скан-копії таких звернень та відповідей.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Галян Надія, Міністерство внутрішніх справ України

1 Attachment

1 Attachment