Щодо Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про призначення Лещенка Р. М. Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру» від 10 червня 2020 р. № 643-р

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Питання дотримання вимог Законів України «Про державну службу», «Про центральні органи виконавчої влади» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес з огляду участі громадськості та її доступу до правосуддя.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копію Пояснювальних записок розробників проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про призначення Лещенка Р. М. Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру» від 10 червня 2020 р. № 643-р та скан-копії зауваження і заперечення до проекту цього Розпорядження за їх наявності.

(2) Надати інформацію чи є Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Лещенко Роман Миколайович державним службовцем та надати скан-копію документу про присвоєння йому рангу державного службовця.

(3) Надати скан-копію контракту укладеного з Лещенко Романом Миколайовичем про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, шляхом укладення якого Лещенко Романа Миколайовича призначено Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з 11 червня 2020 року згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 р. № 643-р.

(4) Надати інформацію про результати тестування кандидата на посаду Голови Державної служби України Лещенко Романа Миколайовича на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А», відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» та чи проводилась відеофіксація співбесіди з ним.

(5) Надати інформацію та відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог) який був наявний у кандидата на посаду Голови Державної служби України Лещенко Романа Миколайовича та вказує на його здатність особи в межах визначених за посадою повноважень.

(6) Надати скан-копії Заяви про участь у конкурсі, резюме, згоди на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону України «Про очищення влади».

(7) Надати інформацію чи проводилась спеціальна перевірка стосовно на посаду Голови Державної служби України Лещенко Романа Миколайовича та які її результати.

(8) Надати інформацію чи надавався допуск до державної таємниці Голові Державної служби України Лещенко Роману Миколайовичу, з якого часу та яку форму допуску він має, чи проводилась перевірка у зв'язку з допуском до державної таємниці, яке його відношенням до військового обов'язку та чи поширюється на його обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Відповідь у вкладених файлах

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат,

1 Attachment