Щодо розгляду звітів про діяльність прокуратури та Державного бюро розслідувань за 2020 рік

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні.

Діяльність Верховної Ради України — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копію Звіту про діяльність Державного бюро розслідувань за 2020 рік, який було розглянуто Комітетом з питань правоохоронної діяльності 02.03.2021року.

(2) Надати скан-копію Звіту Генерального прокурора про діяльність прокуратури у 2020 році, який було розглянуто Комітетом з питань правоохоронної діяльності 17.02.2021року.

(3) Надати інформацію про розгляд на пленарних засіданнях Верховної Ради України Звіту про діяльність Державного бюро розслідувань за 2020 рік та Звіту Генерального прокурора про діяльність прокуратури у 2020 році та повідомити про результати таких розглядів і прийняті рішення.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

2 Attachments

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую за надану Вами відповідь №18/07-621 від 26.03.2021 року. Направлений Вами рахунок № 20 від 26.03.2021 року - сплачено.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

Шановний пане Володимире! У зв'язку з карантинними заходами перевірити надходження коштів за Вашим рахунком ми зможемо тільки завтра. Якщо можливо, надішліть, будь-ласка, копію квитанції з оплати, щоб працівники секретаріату Комітету отримали підставу для початку роботи.
Дякуємо.

показати цитоване

Самойлюк Олена Григорівна, Верховна Рада України

1 Attachment

! , .

:

_part_1.pdf

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Самойлюк Олена Григорівна, Верховна Рада України

1 Attachment

:

_part_2.pdf

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Самойлюк Олена Григорівна, Верховна Рада України

1 Attachment

:

_part_3.pdf

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Самойлюк Олена Григорівна, Верховна Рада України

1 Attachment

:

_part_2.pdf

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Самойлюк Олена Григорівна, Верховна Рада України

, , ( 6 ).

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Самойлюк Олена Григорівна, Верховна Рада України

1 Attachment

:

.pdf

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Самойлюк Олена Григорівна, Верховна Рада України

1 Attachment

:

_part_1.pdf

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]