Щодо рішення виконавчого комітету від 22.04.2008 № 434

Адвокаційний офіс

04.09.2019 № ЗПІ-04092019/06

У відповідності до статті 6 Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання та наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання, мають право відстежувати результативність регуляторних актів.
На офіційному сайті міста Одеса (omr.gov.ua) опубліковано реєстр чинних регуляторних актів (https://omr.gov.ua/ua/open-city/policy/r...), зокрема рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції" від 22.04.2008 № 434 (далі — Рішення).
З урахуванням зазначеного, а також на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 6, 10, 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:
1. кількість суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія Рішення.
2. кількість заяв юридичних осіб та фізичних осіб на отримання дозволів, внесення змін у дозволи, переоформлення дозволів, анулювання та/або продовження строку їх дії за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
3. кількість прийнятих робочим органом рішень про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, його продовження або відмову у встановленні такого пріоритету за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
4. кількість підготовлених робочим органом проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради щодо надання дозволів, відмови у їх наданні або анулюванні за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
5. кількість зареєстрованих та виданих робочим органом дозволів на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
6. вартість ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
7. кількість та вартість виготовлення та/або розміщення соціальної реклами, а також інформації соціальної спрямованості за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
8. кількість здійснених робочим органом контрольних заходів за дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами фізичними та юридичними особами за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
9. кількість виданих робочим органом направлень на здійснення перевірок дотримання цих Правил розміщення зовнішньої реклами за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
10. кількість виданих робочим органом обов'язкових до виконання приписів про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами, а також Правил благоустрою території міста Одеси в частині утримання і забезпечення належного технічного стану та зовнішнього вигляду рекламних засобів; контролює виконання цих приписів за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
11. кількість підготовлених робочим органом подать територіальним органам виконавчої влади у справах захисту прав споживачів та іншим компетентним органам державної влади або місцевого самоврядування про усунення порушень порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
12. кількість виданих робочим органом направлень на здійснення демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
13. кількість доручень робочого органу щодо здійснення замовлень схем комплексного розміщення засобів зовнішньої реклами у випадках та в порядку, визначеному Правилами, та подач вказані схеми на затвердження до виконавчого комітету Одеської міської ради за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
14. кількість розроблених робочим органом в межах компетенції проекти нормативно-правових актів, направлених на регулювання діяльності у сфері реклами, вносить в установленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення порядку розміщення зовнішньої реклами за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
15. кількість наданих робочим органом за погодженням з відповідними органами охорони культурної спадщини та архітектури рекомендації щодо розмірів, типів та інших ознак навісних рекламних засобів, розміщених на фасадах окремих будинків та споруд у межах першої зони, визначеної Правилами, за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
16. кількість укладених КУ "Одесреклама" Одеської міської ради договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів у випадках, передбачених Правилами, за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
17. кількість перевірок КУ "Одесреклама" Одеської міської ради дотримання фізичними та юридичними особами вимог Правил за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
18. кількість демонтажів протиправно розміщених рекламних засобів, здійснених КУ "Одесреклама" Одеської міської ради, за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
19. кількість та середня вартість наданих КУ "Одесреклама" Одеської міської ради платних послуг фізичним та юридичним особам у сфері розміщення зовнішньої реклами за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
20. кількість та вартість виготовлення КУ "Одесреклама" Одеської міської ради та/або розміщення соціальної реклами та інформації соціальної спрямованості, а також інформації соціальної спрямованості за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
21. кількість зареєстрованих документів робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
22. кількість звернень до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення змін технологічної (конструктивної) схеми рекламного засобу за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;
23. загальний розмір плати за тимчасове користування місцями розташування для розміщення зовнішньої реклами за 2016, 2017, 2018, 2019 роки.
24. кошторис витрат відповідного виконавчого органу Одеської міської ради, комунальних підприємств та/або посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради на виконання вимог регулювання та/або бюджетний розпис витрат на утримання відповідного виконавчого органу Одеської міської ради та/або посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради за 2016, 2017, 2018, 2019 роки.

З повагою,

команда громадської організації “Адвокаційний офіс”

Media4, Одеська міська рада

1 Attachment