Щодо Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.12.2018р. № 3206 та № 3207

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.

Міністерство юстиції України, на виконання покладених на нього функцій та завдань, має право здійснювати дії для їхньої реалізації, зокрема:

- проводити правову експертизу проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також тих, що вносяться останнім до Верховної Ради України;
- здійснювати державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, акти яких, відповідно до законодавства, підлягають державній реєстрації;
- здійснювати експертизу проектів нормативно-правових актів та актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського Суду з прав людини.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ:

Згідно приписів ст. 19 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, орган представництва здійснює юридичну експертизу всіх законопроектів, а також актів підзаконних нормативних актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, на відповідність Конвенції, за результатами чого готує спеціальний висновок.

Статтею 1 названого закону Орган представництва – орган, відповідальний за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та координації виконання його рішень.

Пунктом 1 Постанови КМУ від 31 травня 2006 року № 784 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» функції органу, відповідального за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та координації виконання його рішень покладено на Міністерство юстиції України.

Відповідно до завдань, покладених на Міністерство юстиції України, з урахуванням положень ст. 19 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, Міністерство юстиції України на яке покладено функції органу, відповідального за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень, здійснює юридичну експертизу всіх законопроектів, а також підзаконних нормативних актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за результатами чого готує спеціальний висновок.

Водночас, Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – «НАЗК») від 21.12.2018 року № 3206 було затверджено зміни до Порядку проведення контролю повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 січня 2019 року за №34/33005).

Рішенням НАЗК від 21.12.2018 року № 3207 було затверджено Правила логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 січня 2019 року за №35/33006).

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів вказані рішення опубліковані в Офіційному віснику України від 15.01.2019 № 4, в Урядовому кур'єрі від 15.01.2019 № 8 та Офіційному віснику України від 25.01.2019, № 7.

Рішенням НАЗК від 21.01.2019 року №112 (розміщене на сайті https://nazk.gov.ua/) Про проведення повної перевірки декларацій, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено перелік декларацій, що підлягають повній перевірці та які відібрані автоматизованою системою.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи здійснювалась Міністерством юстиції України юридична експертиза Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.12.2018р. № 3206 «Про затвердження Змін до Порядку проведення контролю повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

(2) Надати інформацію чи здійснювалась Міністерством юстиції України юридична експертиза Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.12.2018р. № 3207 № Про затвердження Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів.

(3) Надати повний перелік зареєстрованих Міністерством юстиції України нормативно-правових актів, виданих Національним агентством з питань запобігання корупції у хронологічному порядку з моменту створення цього агентства та початку його роботи, щодо яких здійснювалась експертиза на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського Суду з прав людини та підготовлено спеціальні висновки, згідно положень ст. 19 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

(4) У разі проведення Міністерством юстиції України юридичних експертиз актів, зазначених у пунктах 1, 2, 3 цього запиту, на виконання вимог ст. 19 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» надати належним чином завірені копії таких спеціальних висновків.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ:


(1) Посилання на Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.12.2018р. №3206 «Про затвердження Змін до Порядку проведення контролю повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z003...

(2) Посилання на Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.12.2018р. № 3207 № Про затвердження Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z003...

З повагою,

Володимир БОГАТИР