Щодо Рішення Конституційного Суду України від 26.03.2020 № 6-p/2020

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олександр, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Рішенням Конституційного Суду України від 26.03.2020 № 6-p/2020 передбачено, що заробітна плата прокурорів, як елемент організації та порядку діяльності прокуратури в розумінні статті 131-1 Основного Закону України, має визначатися виключно законом, а тому положення яке передбачає, що норми і положення статті 81 Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, є таким, що суперечить частині другій статті 131-1 Основного Закону України.

Вказаним рішенням визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), окреме положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ зі змінами застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ зі змінами застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, визнане неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Відповідно до позиції Офісу Генерального прокурора України, нарахування заробітної плати у розмірах, передбачених Законом України «Про прокуратуру» (ст.81) з урахуванням рішення Конституційного Суду України від 26.03.2020 № 6-p/2020 здійснюється лише прокурорам Офісу Генерального прокурора України, іншим прокурорам (працівникам регіональних та місцевих прокуратур) – у розмірах передбачених Постановою Кабінету Міністрів України №505 від 31.05.2012 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури».
Підставою такого розподілу, відповідно до інформації Офісу Генерального прокурора, є положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», а саме п.3 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення», відповідно до якого, до дня початку роботи Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур їх повноваження здійснюють відповідно Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури. За прокурорами та керівниками регіональних, місцевих і військових прокуратур, прокурорами і керівниками структурних підрозділів Генеральної прокуратури України зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим Законом, при реалізації функцій прокуратури до дня їх звільнення або переведення до Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури. На зазначений період оплата праці працівників Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, яка встановлює оплату праці працівників органів прокуратури.

Таким чином, Офісом Генерального прокурора України не виконується належним чином рішення Конституційного Суду України від 26.03.2020 № 6-p/2020 та здійснюється вибіркове трактування вимог чинного законодавства в частині нарахування та виплати заробітної плати прокурорам.

Статтею 1 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Однією з засад діяльності прокуратури, визначеної у ст.3 вищевказаного закону передбачено принцип незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків.

Нормами статтей 15 та 16 вищевказаного закону передбачено, що прокурори в Україні мають єдиний статус незалежно від місця прокуратури в системі прокуратури України чи адміністративної посади, яку прокурор обіймає у прокуратурі. Незалежність прокурора забезпечується, у тому числі, установленим законом порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності прокуратури, належним матеріальним, соціальним та пенсійним забезпеченням прокурора.

Соціальне та матеріально-побутове забезпечення прокурора визначено у розділі IX вищезазначеного закону, зокрема у ст.81 зазначено, що заробітна плата прокурора регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.
Зокрема, посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Посадові оклади інших прокурорів установлюються пропорційно до посадового окладу прокурора окружної прокуратури з коефіцієнтом: прокурора обласної прокуратури - 1,2, прокурора Офісу Генерального прокурора - 1,3.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:

- З урахуванням позиції Конституційного Суду України викладеної у рішенні від 26.03.2020 № 6-p/2020, чи розповсюджується дія Закону України «Про прокуратуру» в частині нарахування та виплати заробітної плати у розмірах, визначених у ст.81 Закону України «Про прокуратуру» на прокурорів регіональних та місцевих прокуратур, до дня початку роботи обласних прокуратур, окружних прокуратур?

- З урахуванням позиції Конституційного Суду України викладеної у рішенні від 26.03.2020 № 6-p/2020, чи відповідає вимогам Конституції України положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», а саме п.3 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення», відповідно до якого, до дня початку роботи Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур оплата праці працівників Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, яка встановлює оплату праці працівників органів прокуратури?

З повагою,

Олександр

Конституційний Суд України

1 Attachment

Добрий день!
Надсилаємо відповідь Конституційного Суду України