Щодо Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 20-рп/2010

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство юстиції України є держателем Єдиного державного реєстру нормативно-правових (Реєстр) актів відповідно до Указу Президента України «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 376.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ:

30 вересня 2010 року Конституційний Суд України прийняв Рішення № 20-рп/2010 у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України).

Інформація з інформаційного фонду Реєстру підлягає наданню на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 152 Конституції України визначає, що закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

В статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 року № 422/96-ВР у редакції від 03.08.2010 року було зазначено, що Конституційний Суд України приймає рішення щодо конституційності актів, зазначених у пункті 1 статті 13 цього Закону. У разі якщо ці акти або їх окремі положення визнаються такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними), вони оголошуються нечинними і втрачають чинність від дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Згідно частини 2 статті 67 Закону України «Про Конституційний Суд України» ухвали, рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України протягом наступного робочого дня після їх підписання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України і направляються Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи є чинним Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010?

(2) Надати інформацію про дату внесення до Реєстру і опублікування Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010.

(3) Надати інформацію з якого моменту набуло чинності Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 та де і коли відбулось офіційне оприлюднення цього Рішення?

(4) Надати інформацію чи оскаржувалось Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 та чи інснує порядок оскрарження або визнання неправосудним Рішення Конституційного Суду України?

(5) Надати інформацію з якого часу втратив чинність та був визнаний неконституційним Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV?

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ:

Посилання на Інформаційну Картку документа:
http://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAwe...

Посилання на Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року N 2222-IV http://ccu.gov.ua/sites/default/files/nd...

Посилання на Закон Україн «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 року № 422/96-ВР у редакції від 03.08.2010 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/...

Посилання на Конституцію України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к...

Посилання на відповідь Секретаріату Конституційного Суду України № 4-12-18/25 від 08.01.2019 р. надану на запит щодо отримання публічної інформації: https://dostup.pravda.com.ua/request/441...

З повагою,

Володимир БОГАТИР