Щодо рішення Європейського суду з прав людини «Яременко проти України» та відповідальності фігуранта Горбатюка Сергія Вікторовича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» є Міністерство юстиції України.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

ПІДСТАВА ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ:

Рішення Європейського суду з прав людини «Яременко проти України», де було встановлено порушення права заявника на справедливий судовий розгляд та порушення його права на захист призвело до збитків завданих Державному бюджету України, а фігурантом в ньому є нині діючий начальник Управління (раніше Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюк Сергій Вікторович, це вказує на значний суспільний інтерес. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171842

На ці порушення звертала увагу Харківська Правозахисна Група ще в 2008 році http://khpg.org/index.php?id=1213284938#...

Крім цього Горбатюк Сергій Вікторович є фігурантом гучних корупційних розслідувань, зокрема щодо приватизації житла , тощо.
https://blackmark.club/2017/07/17/proekt...

За інформацією наданою Генеральною прокуратурою України Наказом Генерального прокурора України № 8-дц від 04 жовтня 2016 року Горбатюка Сергія Вікторовича було притягнено до дисциплінарної відповідальності у виді догани.

За даними Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з початку її роботи (25 травня 2017 року) щодо начальника Управління (Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюка Сергія Вікторовича надійшло 11 дисциплінарних скарг.

Наказом Генерального прокурора України № 12-дц від 25 жовтня 2017 року на підставі Рішення № 198дп-17 від 11 жовтня 2017 року Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів — на Горбатюка Сергія Вікторовича було накладено дисциплінарне стягнення у виді догани.

Згідно до частини третьої статті 1191 Цивільного кодексу України, Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 784 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та Порядку організації роботи щодо відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 листопада 2011 року № 3280/5 Міністерство юстиції України має ініціювати перед правоохороггими органами розслідування з метою встановлення осіб внаслідок дій чи бездіяльності яких Європейським судом з прав людини прийнято відповідне рішення що призвело до збитків завданих Державному бюджету України.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи призвело до збитків завданих Державному бюджету України Рішення Європейського суду з прав людини «Яременко проти України» і їх розмір та чи зверталось Міністерство юстиції України до правоохоронних органів в зв'язку із цим.

(2) Надати інформацію чи встановлено коло осіб та їх посади дії чи бездіяльність яких призвели до винесення Рішення Європейського суду з прав людини «Яременко проти України» та чи відшкодовані ними збитки Державному бюджету України.

(3) Надати інформацію чи притягувався до відповідальності Горбатюк Сергій Вікторович, про якого йдется у тексті Рішення Європейського суду з прав людини «Яременко проти України».

З повагою,

Володимир БОГАТИР