Щодо результатів ІТ-аудиту Автоматизованої системи Державного земельного кадастру

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Відповідно пункту 7 Наказу Держгеокадастру від 27.07.2020 року № 290 «Про здійснення ІТ-аудиту Автоматизованої системи Державного земельного кадастру» та змін до нього внесених Наказом № 374 від 10.09.2020 року проведення ІТ-аудиту було передбачено в період з 28.07.2020 року по 24.12.2020 року.

Згідно статті 193 Земельного кодексу України Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. Державний земельний кадастр є основою для ведення кадастрів інших природних ресурсів.

Голова Держгеокадастру очолює Держгеокадастр, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами та забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держгеокадастру.

Діяльність Держгеокадастру — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копію повного аудиторського звіту, висновків та рекомендацій за результатами аудиту проведеного відповідно пункту 7 Наказу Держгеокадастру від 27.07.2020 року №290 «Про здійснення ІТ-аудиту Автоматизованої системи Державного земельного кадастру».

(2) Надати інформацію про склад аудиторської групи, яка здійснювала ІТ-аудит Автоматизованої системи Державного земельного кадастру та про наявність в кожного з них доступу до державної таємниці.

(3) Надати скан-копію Наказу Держгеокадастру від 27.07.2020 № 290 «Про здійснення ІТ-аудиту Автоматизованої системи Державного земельного кадастру», всіх додатків та змін до нього.

(4) Надати інформацію до якої категорії об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом відноситься Автоматизована система Державного земельного кадастру та надати-скан копію відповідного документу.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment