Щодо результатів діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стала предметом широкої суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати у вигляді таблиці інформацію про: (а) яка кількість скарг на суддів надійшла до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, (б) яка кількість скарг була відхилена (відмовлено у відкритті провадження), (в) не було прийнято рішення станом на кінець кожного року, (г) яку кількість суддів за скаргами, що надійшли, було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у розрізі конкретних видів дисциплінарної відповідальності -- по кожному року в період 2014 - 2019 років.

(2) Надати інформацію яка кількість скарг передано до Вищої Ради правосуддя, які не були розглянуті до 1 жовтня 2016 року, в зв`язку із втратою Вищою кваліфікаційною комісією суддів України права на розгляд скарг на поведінку судді, які надійшли до цього часу.

(3) Надати у вигляді таблиці інформацію про форми та методи співпраці Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з Консультативною місією ЄС в Україні (EUAM), Проєктом ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», Українсько-канадським Проєктом «Підтримка судової реформи», Проєктом РЄ «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні», програмою USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», Офісом Координатора Проєктів ОБСЄ в Україні, Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні (EUACI), Проєктом ЄС «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО-JUSTICE)», міжнародною організацією з розвитку права (IDLO), Офісом з питань демократії та врядування USAID та іншими міжнародними організаціями та донорами, вказавши розмір фінансової допомоги та куди вона була направлена і витрачена протягом 2014 - 2019 років.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Паблік, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

2 Attachments