Щодо режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

Лебедь Михайло Олексндровч

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати мені копію Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1561-12 з усіма змінами, що були внесені постановами Кабінету Міністрів України.

Інформацію просимо Вас надіслати в електронній формі (скан-копія документу) на електронну поштову скриньку сайту «Доступ до правди».

Просимо Вас надати відповідь на цей запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, як це визначено у ч. 1 ст. 20 Закону «Про доступ до публічної інформації». І принагідно нагадую, що згідно з ч. 2 ст. 1 Закону "Про доступ до публічної інформації", публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

З повагою,
Лебедь Михайло Олександрович,
член правління ГО «Правозахисна ініціатива»
8.02.2019

Від: Publishinfo
Кабінет Міністрів України

ГО «Правозахисна ініціатива»
М. О. ЛЕБЕДЮ
[FOI #45792 email]

Шановний Михайле Олександровичу!

За результатами розгляду Вашого запиту від 08.02.2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту «Доступ до правди», в межах компетенції повторно повідомляємо.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Постанова Кабінету Міністрів від 02.10.2003 № 1561-12 відповідно до частини другої статті 6 та статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» має гриф секретності «Таємно».
Разом з тим, згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України (далі – Регламент), затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.
Відповідно до § 33 Регламенту розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні колегіальні органи відповідно до своєї компетенції.
Розробником проекту вказаної вище постанови Кабінету Міністрів є Служба безпеки України.
Згідно із статтею 9 Закону України «Про державну таємницю» виконання функцій державного експерта з питань таємниць на конкретних посадових осіб покладається Президентом України за поданням Служби безпеки України. Державний експерт з питань таємниць здійснює відповідно до вимог цього Закону віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування.
Крім того, статтею 5 Закону України «Про державну таємницю» визначено, що Служба безпеки України є спеціально уповноваженим державним органом у сфері забезпечення охорони державної таємниці.
Відповідно до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини другої статті 6, частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Служби безпеки України для розгляду з урахуванням вимог статті 8 Закону України «Про державну таємницю» та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

show quoted sections

Посилання

Від: Public

Посилання