Щодо реєстраційної справи БНВО «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.

Держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є Міністерство юстиції України.

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа – сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 1 цього ж Закону, Єдиний державний реєстр – єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації, зокрема, про юридичних осіб.

Відомості до Єдиного державного реєстру про юридичну особу вносяться на підставі відповідних заяв про державну реєстрацію та документів, що подаються для державної реєстрації. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, надаються у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування, а процедура їх отримання визначена Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969.

Однак, на даний час Єдиний державний реєстр не містить значну частину інформації про БНВО «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ (код ЄДРПОУ: 22624089) та не відображені обов'язкові дані, які передбачені пунктом 2 розділу VII Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація щодо видів економічної діяльності, переліку засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників, керівника, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду), виду установчого документа, відомості про комісію з припинення, відомості про строк для заявлення кредиторами своїх вимог, дані про скасування рішення щодо припинення, дані про банкрутство або санацію, правонаступників БАГАТОПРОФІЛЬНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ (код ЄДРПОУ: 22624089). Місцем зберігання реєстраційної справи в паперовій формі є Департамент реєстрації Харківської міської ради.

Відповідно до даних про хронологію реєстраційних дій 24.02.2020 року було внесено відомості про судове рішення господарського суду Харківської області від 08.12.2003 року по справі № 16/480-03, яким було скасовано державну реєстрацію БНВО «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ (код ЄДРПОУ: 22624089) за неподання податкових декларацій і документів бухгалтерської звітності та зобов’язано власника провести ліквідацію підприємства. 24.02.2020 року Департамент реєстрації Харківської міської ради здійснив державну реєстрацію включення відомостей про цю юридичну особу. 25.03.2020 року було розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації. 17.04.2020 року було внесено запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури припинення БНВО «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ. 04.08.2021 року внесено рішення про заборону вчинення реєстраційних дій на підставі Ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 10.12.2019 по справі №638/18659/19. Отже, ліквідаційні процедури не були завершені і БНВО «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ перебуває в стані припинення.

У Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, відсутній запис та будь-яка інформація щодо БНВО «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ (код ЄДРПОУ: 22624089).

За даними Державної податкової служби БАГАТОПРОФІЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ"ЄДНАННЯ «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ
взято на облік 18.10.1990 року, номер запису про взяття на облік № 4220; основним місцем обліку є Шевченківська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Харківській області; наявна інформація про перебування на обліку в контролюючому органі як такого, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо припинення, що не пов’язане з банкрутством; 08.04.2020 року держреєстратору було надіслано повідомлення у зв’язку з припиненням за Формою 23-ОПП (Повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи). Станом на 09.09.2021 року БНВО «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ не має податкового боргу згідно з реєстром Державної податкової служби «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера».

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про причини відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повної та достовірної інформації про БАГАТОПРОФІЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ (код ЄДРПОУ: 22624089).

(2) Надати інформацію про засновників (учасників) та керівника БАГАТОПРОФІЛЬНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ (код ЄДРПОУ: 22624089).

(3) Надати інформацію про наявність в паперовій формі в Департаменті реєстрації Харківської міської ради реєстраційної справи БАГАТОПРОФІЛЬНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ІНТЕГРАЛ»-КООПЕРАТИВ (код ЄДРПОУ: 22624089), можливість ознайомлення з нею та кількості документів, які вона містить.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Міністерство юстиції України

1 Attachment

лист