Щодо проведення тестувань особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей суддів в рамках кваліфікаційного оцінювання суддів

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Вища кваліфікаційна комісія суддів України - постійно діючий орган у системі судоустрою України, відповідальний за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

Відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищої кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеним законом критеріями.

Питання кваліфікаційного оцінювання суддів є предметом широкої суспільної та професійної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

Кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи: 1)складання іспиту; 2) дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до частини третьої статті 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для цілей формування суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про запровадження та проведення інших тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей, загальних здібностей, а також про застосування інших засобів встановлення відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання.

Із засобів масової інформації стало відомо, що до проведення тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей суддів було залучене Товариство з обмеженою відповідальністю «ОС УКРАЇНА” (Код за ЄДРПОУ 35648838).

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» державні органи, а також підприємства та їх об’єднання, уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у разі закупівлі товарі і послуг вартістю понад 200 000 грн, а робіт понад 1 500 000 грн, здійснюють укладення договорів відповідно до процедур, визначених цим Законом.

* * *Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про те, чи укладався договір про проведення тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей суддів між Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (Код за ЄДРПОУ 37316378) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОС Україна» (Код за ЄДРПОУ 35648838), а в разі якщо укладався надати його скан-копію.

(2) Надати інформацію про те, чи проводились Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурси на проведення тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей суддів.

(3) Надати інформацію за рахунок яких коштів проводилось тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей суддів ТОВ «ОС Україна», що організовано Вищою кваліфікаційною комісією суддів України в межах кваліфікаційного оцінювання діючих суддів та який розмір цих витрат.

(4) Надати інформацію на підставі яких документів проводилось тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей суддів та чи ухвалювались Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про запровадження тестувань в межах кваліфікаційного оцінювання суддів, з огляду на те, що Законом України «Про судоустрій і статус суддів» не передбачена обов'язкова процедура проходження тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей суддів,

(5) Надати інформацію про те, чи міститься на бланку Висновку тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей суддів мета дослідження, хто є замовником документу та ініціатором проведення психологічного дослідження.

(6) Надати інформацію про те, чи передбачена можливість рецензування чи перевірки Висновків тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей суддів на предмет технічних, системних, людських помилок.

(7) Надати інформацію про те, чи передбачена можливість отримати інформацію про спеціаліста (прізвище, ім’я по-батькові, освіта, кваліфікація), який обстежував певного суддю в рамках психологічного тестування, а також пояснення цього спеціаліста або оскаржити результати тестування та як надана відповідь на це запитання узгоджується із етичним кодексом психолога.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Паблік, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

1 Attachment

1 Attachment

 

 

,

Giunti Psychometrics Ukraine

. , 12, 3 , , 04071,
:  +380 44 585-44-05
web:     [1]www.giuntipsy.com.ua

        ̳         ׳        
P  . 

 

References

Visible links
1. http://www.giuntipsy.com.ua/

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Olga Bondar , "צ æ ".

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Olga Bondar , "צ æ ".

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Olga Bondar , "צ æ ".

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

OSUkraine Info,

1 Attachment

 

 

,

Giunti Psychometrics Ukraine

. , 12, 3 , , 04071,
:  +380 44 585-44-05
web:     [1]www.giuntipsy.com.ua

        ̳         ׳        
P  . 

 

References

Visible links
1. http://www.giuntipsy.com.ua/

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]