Щодо проведення правової експертизи усіх карантинних постанов КМУ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Костянтин Філатов, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Костянтин Філатов

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи) Керуючись ст.ст. 34,40 Конституції України (254к/96-ВР),Законом України“Про інформацію”, Законом України“Про публічну інформацію”,Законом України “Про звернення громадян”,ст.ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод,ст.ст. 5,19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19,30 Загальної декларації з прав людини , з метою особистого ознайомлення , публікації в ЗМІ та мережі інтернет,використанні в якості належного доказі в кримінальному та судовому провадженнях:

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Імперативною нормою прямої дії положень статті 117 Конституції
України (254к/96-ВР) встановлено , що Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.
Положеннями частини 1 статті 49 Закону України № 794-VII VII “Про Кабінет Про Кабінет Міністрів України” встановлено , що Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов’язкові для виконання акти - постанови і розпорядження.
Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру , відповідно до положень частини 2 статті 49 Закону України № 794-VII VII “Про Кабінет Про Кабінет Міністрів України” видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.
Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань відповідно до положень частини 3 статті 49 Закону України № 794-VII VII “Про Кабінет Про Кабінет Міністрів України” видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.
Акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-VII правових актів України , що встановлено положеннями частини 4 статті 52 Закону України № 794-VII VII “Про Кабінет Про Кабінет Міністрів України” .

Зміст вищевикладеного дозволяє констатувати беззаперечний юридично обґрунтований факт , що в будь-якому випадку всі без виключення розпорядження та постанови Кабінету Міністрів є нічим іншим ніж актами Кабінету Міністрів України , а не актами міністерств та центральних органів виконавчої влади , зокрема , дозволяє констатувати факт , що в будь-якому випадку всі без виключення розпорядження і постанови Кабінету Міністрів України підлягають реєстрації і включенню до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.

З метою забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифікації нормативних актів, державного обліку, створення фонду цих актів і підтримання їх у контрольному стані, доступності та гласності правової інформації , 27 червня 1996 року Президентом України було видано указ № 468/96 “Про Кабінет Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” (із змінами внесеними згідно з Указом
Президента № 70/99 від 27.01.99 року) яким постановлено:

- Запровадити в Україні Єдиний державний реєстр нормативних актів - автоматизовану систему збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства (далі - Державний реєстр);

- Установити, що до Державного реєстру включаються чинні,
опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві юстиції України, нормативні акти Національного банку України, міжнародні договори України. ( Абзац перший статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99) Державній реєстрації підлягають також тимчасові нормативні акти зі строком дії рік і більше та зі строком дії менше року в разі наступного його продовження;

- Покласти на Міністерство юстиції України ведення Державного реєстру, розроблення організаційних заходів та впровадження методологічних принципів, створення фонду нормативних актів та підтримання їх у контрольному стані, надання інформації про них;

- Кабінету Міністрів України затвердити у тримісячний строк положення про порядок ведення Державного реєстру, створення фонду і підтримання в контрольному стані нормативних актів, порядок та умови користування даними цього Реєстру.

З метою уникнення дублювання і паралелізму в сфері правової
інформатизації, забезпечення доступності, гласності й відкритості правової інформації для юридичних і фізичних осіб та відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468 (468/96 ) "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" , 11 грудня 1996 року Кабінетом Міністрів України було видано постанову № 1504 “Про Кабінет Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України” (із змінами внесеними згідно з Постановою КМ № 376 (376-2001-п) від 23.04.2001 року ) якою постановлено Міністерству юстиції:

- забезпечити організацію створення автоматизованої інформаційної системи для опрацювання нормативно-правових актів, поданих на державну реєстрацію:

- забезпечити формування та ведення Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів;

З метою подальшого розвитку інформатизації у правовій сфері, уніфікації формування банку даних та автоматизованого надання правової інформації юридичним і фізичним особам Кабінет Міністрів України , 23 квітня 2001 року Кабінетом Міністрів України було видано постанову № 376 “Про Кабінет Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-
правових актів та користування ним” якою постановлено затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним (далі Порядок № 376).

Пунктом 6 Порядку № 376 встановлено , що до Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів включаються:

- нормативно-правові акти, видані починаючи з дня прийняття
Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.);

- чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін'юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, Національного банку, нормативно-правові акти, видані (прийняті) НКЦПФР
на виконання Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (1985-19), а також міжнародні договори України; ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 874 ( 874-2015-п ) від 21.10.2015, № 690(690-2017-п ) від 13.09.2017 - діє до 01.08.2020, № 1057 (1057-2019-п) від 18.12.2019);

- тимчасові нормативно-правові акти з терміном дії рік і більше та з терміном дії менше року в разі наступного його продовження.
Пунктом 10 Порядку № 376 встановлено , що Для включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів нормативно-правові акти подаються Мін'юсту через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або у паперовій формі. Копія нормативно-правового акта повинна бути підписана відповідальною особою та засвідчена печаткою органу, що його видав, копія міжнародного договору України — МЗС. (Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 (608-2017- п) від 18.08.2017);

Зміст вищевикладеного дозволяє констатувати беззаперечний юридично обґрунтований факт , що в будь-якому випадку всі без виключення розпорядження і постанови Кабінету Міністрів України підлягають державній реєтрації , зокрема , дозволяє констатувати факт , що для включення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів всі без виключення розпорядження і постанови Кабінету міністрів України подаються належним чином завірені і з печаткою Кабінету Міністрів України.

12 квітня 2005 року Міністерством юстиції України було видано наказ № 34/5 “Про Кабінет Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів в органах юстиції та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів” (Документ z0381-VII 05, чинний, поточна редакція —
Редакція від 17.07.2020) яким наказано затвердити Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації.

Наказом Міністерства юстиції України № 883/5 “Про Кабінет Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації” від 15 травня 2013 року наказано внести зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661 (із змінами), виклавши його у новій редакції, що додається (далі по тексту Порядок затверджений наказом № 883/5) .
Пунктом 1.2 розділу 1 Порядку затвердженого наказом № 883/5
встановлено , що цей Порядок визначає процедуру підготовки та подання до Міністерства юстиції України нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, та єдиний механізм їх розгляду та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Пунктом 1.3 розділу 1 Порядку затвердженого наказом № 883/5
встановлено , що державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституці ї та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї (далі - Конвенція), міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського
суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі - Єдиний державний реєстр).

Пунктом 3.1. розділу 3 Порядку затвердженого наказом № 883/5
встановлено , що державній реєстрації в Міністерстві юстиції України підлягають нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.
Пунктом 3.2. розділу 3 Порядку затвердженого наказом № 883/5
встановлено , що державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами обмеження доступу до документа («Для службового користування», «Таємно», «Цілком таємно», «Особливої важливості»), а також прийняті в порядку експерименту, якщо в них є одна або більше норм (правил поведінки), що зачіпають соціально-VII економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, Конвенцією, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, установлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують існуючий організаційно-правовий механізм їх реалізації.

Нормативно-правові акти, що надійшли до Управління державної реєстрації нормативно-правових актів (далі — Управління) відповідно до пункту 4.1. розділу IV Порядку затвердженого наказом № 883/5 , заносяться до журналу обліку нормативно-правових актів, що надійшли на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, який ведеться в Управлінні. Положеннями пункту 4.2 розділу IV Порядку затвердженого наказом № 883/5 встановлено , що спеціалісти Управління проводять правову експертизу нормативно-правових актів, а саме перевіряють їх відповідність Конституції та чинному законодавству України, а також правилам нормопроектувальної техніки.

Експертиза нормативно-VII правового акта провадиться з метою
встановлення повноважень суб’єкта нормотворення на прийняття цього нормативно-правового акта, забезпечення його відповідності
законодавству, якості й обґрунтованості, своєчасності прийняття,
виявлення можливих позитивних і негативних наслідків його дії.
За результатами правової експертизи відповідно до пункту 4.6 розділу IV Порядку затвердженого наказом № 883/5 Міністерство юстиції України в межах установленого строку приймає одне з таких рішень:

- 4.6.1 про державну реєстрацію нормативно-VII правового акта.

Таке рішення приймається, якщо нормативно-правовий акт відповідає Конституції, законодавству України, Конвенції, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire,
з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, правилам нормопроектувальної техніки та правопису, і оформлюється наказом Міністерства юстиції України.

Наказ про державну реєстрацію нормативно-VII правового акта може бути оформлений окремо щодо кожного зареєстрованого нормативно-правового акта або включати список нормативно-VII правових актів, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію.

До наказу додається висновок про державну реєстрацію нормативно-правового акта (додаток 2), який підписується виконавцем та начальником відповідного відділу (згідно з розподілом обов’язків в Управлінні), редактором, погоджується начальником Управління і затверджується директором Департаменту;

Імперативною нормою прямої дії положень статті 6 Конституції України (254к/96-VII ВР) встановлено , що державна влада в України здійснюється на засадах її поділу на виконавчу , законодавчу та судову.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади відповідно до
імперативної норми прямої дії положень частини 1 статті 113 Конституції України (254к/96-ВР) , є Кабінет Міністрів України.
Виходячи зі змісту імперативної норми прямої дії положень частини 3 статті 117 Конституції України (254к/96-ВР) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України підлягають реєстрації в порядку ,
встановленому законом.

Зміст вищевикладеного дозволяє констатувати беззаперечний юридично обґрунтований факт , що в будь-якому випадку всі без виключення розпорядження Кабінету Міністрів України підлягають державній реєстрації яка полягає у проведення правової екпертизи та включенню до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

На підставі вищевикладеного , керуючись ст.ст.34,40 Конституції України (254к/96-ВР),Законом України “Про Кабінет Про інформацію”, Законом України “Про Кабінет Про публічну інформацію”,Законом України “Про Кабінет Про звернення громадян”,ст.ст.10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод,ст.ст.5,19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19,30 Загальної декларації з прав людини , з метою особистого ознайомлення , публікації в ЗМІ та мережі інтернет,використанні в якості належного доказі в кримінальному та судовому провадженнях

ВИМАГАЮ :

1. Надати належним чином завірені , з підписами підписантів , архівні копії оригіналів висновків про державну реєстрацію (додактів № 2) та наказів Міністерства юстиції України про державну реєстрацію наступних нормавтивно-правових актів Кабінету Міністрів України:

- розпорядження Кабінету Міністрів України № 338-VII р “Про Кабінет Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації” від 25 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 211 “Про Кабінет Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 215 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 16 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 239 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 25 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 239 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 25 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 241 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 29 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 242 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 20 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 255 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 02 квітня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 262 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 08 квітня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 284 “Про Кабінет Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 15 квітня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 291 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 22 квітня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 313 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 29 квітня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 332 “Про Кабінет Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 04 травня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 343 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 04 травня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 377 “Про Кабінет Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 14 травня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 392 “Про Кабінет Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 20 травня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 424 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392” від 29 травня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 435 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392” від 03 червня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 477 “Про Кабінет Про внесення змін у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 288 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України” від 12 червня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 480 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 12 червня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 500 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 17 червня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 522 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392” від 25 червня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 588 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392” від 08 липня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 615 “Про Кабінет Про внесення зміни до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392” від 15 липня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 641 “Про Кабінет Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 22 липня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 712 “Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 331 і від 22 липня 2020 р. № 641” від 12 серпня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 757 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 27 серпня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 760 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 26 серпня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 791 “Про Кабінет Про внесення змін до пункту 10-1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” від 02 вересня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 825 “Про Кабінет Про внесення зміни до пункту 20 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” від 09 вересня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 846 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” від 14 вересня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 848 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” від 16 вересня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 888 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” від 28 вересня 2020 року”;

2. Вказати точні реєстраційні номери та точні дати публікацій в офіційних друкованих ЗМІ наступних нормавтивно-правових актів Кабінету Міністрів України:

- розпорядження Кабінету Міністрів України № 338-VII р “Про Кабінет Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації” від 25 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 211 “Про Кабінет Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 215 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 16 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 239 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 25 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 239 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 25 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 241 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 29 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 242 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 20 березня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 255 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 02 квітня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 262 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 08 квітня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 284 “Про Кабінет Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 15 квітня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 291 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 22 квітня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 313 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 29 квітня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 332 “Про Кабінет Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 04 травня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 343 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 04 травня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 377 “Про Кабінет Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 14 травня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 392 “Про Кабінет Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 20 травня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 424 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392” від 29 травня 2020 року;
- постанови Кабінету Міністрів України № 435 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392” від 03 червня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 477 “Про Кабінет Про внесення змін у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 288 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України” від 12 червня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 480 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 12 червня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 500 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 17 червня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 522 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392” від 25
червня 2020 року;
- постанови Кабінету Міністрів України № 588 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392” від 08 липня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 615 “Про Кабінет Про внесення зміни до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392” від 15 липня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 641 “Про Кабінет Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 22 липня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 712 “Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 331 і від 22 липня 2020 р. № 641” від 12 серпня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 757 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 27 серпня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 760 “Про Кабінет Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 26 серпня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 791 “Про Кабінет Про внесення змін до пункту 10-1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” від 02 вересня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 825 “Про Кабінет Про внесення зміни до пункту 20 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” від 09 вересня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 846 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” від 14 вересня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 848 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” від 16 вересня 2020 року;

- постанови Кабінету Міністрів України № 888 “Про Кабінет Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641” від 28 вересня 2020 року”;

В разі неможливості надати відповідь перенаправити до уповноваженої особи чи органу.

Повідомити про отримання та реєстрацію запиту , реєстраційний номер за яким було зареєстровано даний запит та повідомити про переадресацію запиту в разі неможливості надати обґрунтовану відповідь.

Зміст відповіді на запит буде оприлюднюватись та використовуватись на розсуд отримувача вищезазначеної інформації.

З повагою, головуючий у ГО "С.Т.А.Р.Т."

Костянтин Вікторович Філатов

Міністерство юстиції України

1 Attachment