Щодо проведення позапланової виїзної перевірки у сфері електроенергетики ДП «Гарантований покупець»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — є колегіальним постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Питання діяльності державного підприємства «Гарантований покупець» — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розмістила інформацію, що 17 грудня 2021 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання на якому були ухвалені зокрема такі рішення:

- Застерегти державне підприємство «Гарантований покупець» щодо недопущення надалі порушень вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушень Ліцензійних умов зі здійснення функцій гарантованого покупця.

- Провести позапланову виїзну перевірку у сфері електроенергетики державне підприємство «Гарантований покупець» (за зверненнями споживачів).

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копії рішень які було прийнято Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 17 грудня 2021 року про:

- Застереження державного підприємства «Гарантований покупець» щодо недопущення надалі порушень вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушень Ліцензійних умов зі здійснення функцій гарантованого покупця.

- Проведення позапланової виїзної перевірки у сфері електроенергетики ДП «Гарантований покупець» (за зверненнями споживачів).

(2) Надати скан-копії звернень споживачів, які стали підставою для прийняття 17 грудня 2021 року рішення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про Проведення позапланової виїзної перевірки у сфері електроенергетики ДП «Гарантований покупець» знеособивши їх персональні дані.

(3) Надати інформацію про час та місце проведення позапланової виїзної перевірки у сфері електроенергетики ДП «Гарантований покупець» відповідно до рішення прийнятого 17 грудня 2021 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

box, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1 Attachment

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую за надану Вами відповідь. Рахунок сплачено, прошу надати повну відповідь.
Для отримання підтвердження сплати рахунку можна отримати за адресою pb.ua/check код квитанції 9255-3574-6998-4315.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

box, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

4 Attachments

box, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

3 Attachments

box, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

2 Attachments

box, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

3 Attachments

box, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

2 Attachments

box, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

2 Attachments