Щодо проведення міжнародного аудиту Державного концерну «Укроборонпром»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади і здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

Відповідно до Статуту Державного концерну «Укроборонпром» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2018 р. № 849) функції з управління концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України.

* * *

Інформація щодо зловживань та корупції в діяльності Державного концерну «Укроборонпром» має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації, що спричинило видання Указу Президента України, яким було введено у дію відповідне рішення РНБО від 6 березня «Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення», в якому йдеться про аудит Укроборонпрому.

За повідомленнями в засобах масової інформації 19 березня 2019 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про виділення 32,5 млн. грн. на проведення міжнародного аудиту Державного концерну «Укроборонпром», що свідчить про високий державний та суспільний інтерес до розслідування чисельних зловживань у цьому державному концерні.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про порядок проведення міжнародного аудиту Державного концерну «Укроборонпром» та визначення організації та/або організацій, які будуть його здійснювати. В разі, якщо міжнародні експерти уже визначені, то надати інформацію про них.

(2) Надати інформацію про стандарти бухгалтерского обліку та аудиту за якими буде проводитись міжнародний аудит Державного концерну «Укроборонпром» та їх відповідності стандартам, які діють в Україні.

(3) Надати інформацію яким чином буде організовано проведення, із залученням міжнародних експертів, аудиту Державного концерну «Укроборонпром» та підприємств - учасників цього концерну в частині допуску вказаних осіб до державної таємниці та дотримання ними вимог Закону України «Про державну таємницю».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі

 

 

показати цитоване

Канцелярия,

1 Attachment

UOP 2.1.1-306

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]