Щодо прокурора Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Пономарьова Дмитра Олександровича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

✵ ✵ ✵

Дотримання трудової дисципліни, перевірка доброчесності прокурорів та дотримання ними антикорупційного законодавства, питань захисту персональних даних особами, які мають доступ до інформаційної (автоматизованої) системи «Єдиний реєстр досудових розслідувань»

Стаття 10 Закону України «Про захист персональних даних» визначає, що:
• використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних;
• володільцю забороняється розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з такими даними;
• працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, а таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними.

Згідно Порядку обробки персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань», затвердженого Наказом Генерального прокурора України від 26 липня 2014 року № 77 працівники, які мають доступ до персональних даних, дають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Крім того, згідно цього ж Порядку працівники органів прокуратури мають обов’язок не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов'язків.

Додаток до пункту 2.5 вказаного Порядку містить форму Зобов’язання про нерозголошення персональних даних, в якому співробітники прокуратури зобов‘язуються дотримуватись вимог статті 10 Закону України «Про захист персональних даних», не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, пов’язаних з персональними даними в інформаційній (автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань» та попереджаються про те, що порушення норм Закону України «Про захист персональних даних» тягне за собою встановлену законом відповідальність.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію з переліком всіх співробітників Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області вказавши їх посаду, ім'я та по батькові, які працюють на даний час.

(2) Надати інформацію про місцерозташування робочого місця прокурора Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Пономарьова Дмитра Олександровича, чи перебуває він на робочому місці, а в разі якщо не перебуває, то з якого часу, на підставі якого документу та надати скан-копію такого документу.

(3) Надати інформацію про про результати проведення атестації прокурора Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Пономарьова Дмитра Олександровича.

(4) Надати скан-копію витягу з біографічної довідки прокурора Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Пономарьова Дмитра Олександровича.

(5) Надати скан-копії посадової інструкції прокурора Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Пономарьова Дмитра Олександровича.

(6) Надати інформацію про кількість дисциплінарних проваджень, кількості скарг, які надходили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким описом суті скарг щодо прокурора Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Пономарьова Дмитра Олександровича та повідомити про результати їх розгляду.

(7) Надати інформацію про зайняття адміністративних посад в органах прокуратури з копіями відповідних рішень, дотримання або порушення правил професійної етики та доброчесності (відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім'ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; інші дані щодо відповідності прокурора вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; дані щодо відповідності поведінки прокурора вимогам професійної етики; матеріали таємної перевірки доброчесності прокурора) щодо Пономарьова Дмитра Олександровича.

(8) Надати інформацію чи надавався допуск до державної таємниці прокурору Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Пономарьову Дмитру Олександровичу, з якого часу та яку форму допуску він має, чи проводилась його перевірка у зв'язку з допуском до державної таємниці, а також його відношенням до військового обов'язку і чи поширюються на нього обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці.

(9) Надати інформацію чи має доступ до інформаційної (автоматизованої) системи «Єдиний реєстр досудових розслідувань» прокурор Пономарьова Дмитра Олександровичач і з якого часу.

(10) Надати інформацію чи підписував прокурор Пономарьов Дмитро Олександрович письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які стали йому відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків коли і яку кількість разів та надати скан-копію такого письмового зобов’язання.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

, Foi+request-79752-3d113586.

--
,
Public mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

, Foi+request-79752-3d113586.

--
,
Public mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]