Щодо присвоєння класного чину державного радника юстиції 3-го класу Валерію Карпунцову

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Відповідно до пункту 4 Положення про Адміністрацію Президента України затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 2010 року N 504/2010 Адміністрація:

- опрацьовує і подає на підпис Президентові України проекти указів, розпоряджень Президента України, інших документів;
- забезпечує офіційне оприлюднення підписаних Президентом України законів України, а також указів і розпоряджень Президента України;
- забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд Президента України пропозицій щодо нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними, присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних рангів та інших вищих спеціальних звань і класних чинів, прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку в Україні, здійснення помилування, розвитку геральдики.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ:

Відповідно до пункту 3 Положення про класні чини працівників органів прокуратури України присвоєння класного чину провадиться в послідовному порядку з урахуванням ділових і особистих якостей працівника відповідно до посади, яку він займає, та стажу роботи.

24 серпня 2016 року Указом Президента України № 355/2016 Карпунцову Валерію Віталійовичу було присвоєно класний чин державного радника юстиції 3-го класу.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо підстав присвоєння Карпунцову Валерію Віталійовичу класного чину державного радника юстиції 3-го класу.

(2) Надати скан-копію подання Генерального прокурора України про присвоєння Карпунцову Валерію Віталійовичу класного чину державного радника юстиції 3-го класу.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ:

Посилання на Указ Президента України № 355/2016 від 24 серпня 2016 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355/...

Посилання на Положення про Адміністрацію Президента України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/...

Посилання на Положення про класні чини працівників органів прокуратури України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1795...

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці, Офіс Президента України

2 Attachments