Щодо припиненнязлочинів у сфері економіки

Артамонов Олександр

21.12.2015
Голові Національного банку України
Гонтаревій Валерії Олексіївні
01601, Київ, вул. Інститутська, 9

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Доводимо до відома голови Національного банку України те, що через он-лайн електронну приймальню до ХОГО "Комітет із боротьби з корупцією та захисту прав людини" 26.10.2015 року надійшло повідомлення від громадського руху "Народний контроль" за підписом головного редактора газети "Народний адвокат" Телитченко А.А. (копія звернення у додатку) про порушення чинного законодавства України у сфері валютних операцій, корупцію у лавах органів прокуратури та міліції.
У зверненні ідеться про те, що з боку органів прокуратури та міліції Куп'янського району Харківської області на заходи/звернення громадського руху "Народний контроль"стосовно порушення чинного законодавства України в сфері здійснення валютно-касових операцій не відбувається ні якого реагування.
Так, йдеться у зверненні, громадським рухом "Народний контроль" від 21.09.2015 року було направлено у різні інстанції (у тому числі до Генеральної Прокуратури України та ГУМВС України) повідомлення про вчинювані злочини підприємцями, які здійснюють обмін валюти. При цьому були вказані конкретні адреси та надані фотографії обмінних пунктів.
У зверненні зазначено, що громадським рухом "Народний контроль" перевірено та підтверджено факти відсутності Ліцензій на діяльність у сфері валютних операцій та не видачі під час обміну валюти чеків.
У результаті того, що обмінні пункти продовжують здійснювати господарську діяльність і надалі без дозвільних документів, у активістів громадського руху "Народний контроль" виникають сумніви, щодо вжиття органами прокуратури та міліції Куп’янського району Харківської області належних заходів реагування.
У рамках перевірки зазначеної інформації фахівцями юридичного департаменту ХОГО «Комітет із боротьби з корупцією та захисту прав людини» встановлено порядок, згідно якого здійснюється організація валютно-касових операцій в Україні.
Так згідно чинного законодавства діяльність обмінних пунктів регулюється Постановою НБУ № 502 від 12.12.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». Вказана постанова чітко врегульовує порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Згідно Постанови НБУ №502 від 12.12.2002 відповідно до вимог статей 5, 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення у відповідність до чинного законодавства, уникнення множинності та вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України з питань забезпечення ефективної роботи уповноважених банків та уповноважених фінансових установ під час здійснення валютно-обмінних операцій на готівковому сегменті міжбанківського валютного ринку України Правління Національного банку України, затверджено Інструкцію про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Інструкція встановлює порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій з готівковою іноземною валютою на території України для уповноважених банків (далі - банк), а також для уповноважених фінансових установ та національного оператора поштового зв’язку (далі - фінансова установа), їх кас, пунктів обміну іноземної валюти та пунктів обміну іноземної валюти, що відкриваються банком, фінансовою установою на підставі укладених агентських договорів з юридичною особою - резидентом.
Банки, фінансові установи здійснюють операції з готівковою іноземною валютою на підставі генеральної Ліцензії на здійснення валютних операцій.
Крім іншого діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб підлягає обов’язковому Ліцензуванню.
Так згідно Закону України № 2664-III від 12 липня 2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначає, що Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку.
До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України.
Отже з наведеного витікає, що інші господарські форми, окрім зазначених не можуть надавати фінансові послуги.
З огляду на те, що за інформацією, отриманою нами від Громадського руху «Народний контроль» в обмінних пунктах за зазначеними адресами документи, які свідчать про належність обмінних пункту до уповноважених банків, уповноважених фінансових установ або національного оператора поштового зв’язку, що відкриваються банком, фінансовою установою на підставі укладених агентських договорів з юридичною особою, відсутні, необхідно перевірити наведену інформацію, шляхом звернення до розпорядника Реєстру юридичних осіб, які відповідно до закону надають одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.
У зв’язку із вищевикладеним, з метою перевірки інформації викладеної у зверненні активіста громадського руху "Народний контроль" головного редактора газети "Народний адвокат" Телитченко А.А. та з’ясування питання чи дійсно обмінні пункти здійснюють обмін валюти в обхід чинного законодавства України, звертаємося до голови НБУ з проханням невідкладно надати нам наступну інформацію:
- Чи є обмінні пункти, розташовані за адресами: Харківська область, Куп’янський район, селище Новоосинова, вул. Казанцева 3 (у районі автостанції Ковшаровка), м. Куп’янськ, пл. Леніна 31/1, м. Куп’янськ, пл. Леніна 38А, м. Куп’янськ, пл. Леніна 16, м. Куп’янськ, вул. Харківська 1А, м. Куп’янськ, вул.Комсомольска 5 (район ринку), м. Куп’янськ вузловий , пров. Деповський 2, пунктами обміну іноземної валюти, що відкрилися банком, фінансовою установою на підставі укладених агентських договорів з юридичною особою – резидентом, про що є задокументовані відомості в базі даних НБУ;
Просимо повідомити нас про наявність даних відносно кожного окремого пункту обміну валюти за зазначеними адресами; Просимо повідомити, якщо будь які дані про зазначені обмінні пункти враховуються в базі даних НБУ , з якими саме банками або фінансовими установами укладені договори у обмінних пунктів за зазначеними адресами;
- Чи враховуються будь які відомості у Реєстрі юридичних осіб, які відповідно до закону надають одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, стосовно обмінних пунктів, що розташовані за вище вказаними адресами;

Відповідальність за ненадання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності та/або несвоєчасної, неповної інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, яка становить суспільний інтерес, передбачена Кримінальним, Адміністративним Кодексами України, Законами України: «Про запобігання корупції», «Про відповідальність за корупційні дії», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про пресу та інші засоби масової інформації».
Перебування особи на посаді, до компетенції якої віднесено розпорядження інформацією зобов’язує її до реалізації правових обтяжень, щодо задоволення Інформаційних запитів. Публічний характер як самих органів – суб'єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві!
Згідно ЗУ «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про пресу та інші засоби масової інформації» відповідь просимо надати протягом 5 днів.
У разі, якщо інформація, щодо зазначених обмінних пунктів у Реєстрі НБУ відсутня, слід вважати здійснення господарської діяльності обмінними пунктами, як злочинну діяльність. Тому просимо НБУ передати інформацію про зазначені обмінні пункти до органів надзору та контролю, з метою вжиття ними заходів у межах компетенції із припинення економічних злочинів.
Якщо питання, порушені в одержаному НБУ або посадовими особами НБУ Інформаційному запиті, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів, згідно ЗУ «Про звернення громадян» пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється запитувачу інформації, який подав запит на інформацію.

Для контактів:
№ телефону: (096)5027696; (057)7614281

Адреса для надсилання кореспонденції:
ХОГО «Комітет із боротьби з корупцією та захисту прав людини»
а/с 9066, м. Харків - 204, 61204

Увага! На виконання встановлених вимог УДППЗ «Укрпошта», щодо порядку використання абонентської скриньки необхідно заповнювати поштові реквізити виключно за наведеною формою.

Голова ХОГО «Комітет із боротьби з
корупцією та захисту прав людини» Артамонов О.А

НБУ, Національний банк України

Для надання роз’яснень зверніться письмово до Національного банку України.
Звернення можете надіслати наступним чином:
1) поштою (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601);
або
2) факсом на номер (044) 230-20-33;
або
3) відсканована копія звернення з підписом на електронну пошту [email address]

показати цитоване

Артамонов Олександр

Доброго дня!

Доводимо до Вашого відома, що нами Інформаційний запит із тим же самим змістом, що було направлено у електронній формі вже було направлено 02.11.2015 року поштовим зв’язком за допомогою кур’єрської доставки ДП «Укрпошта» замовленим листом із повідомленням. Так на нашу поштову скриньку 05.11.2015 повернулося повідомлення про вручення нашого листа. Зазначений Лист за довіреністю отримала гр. Пушкарьова. Отже з моменту надходження на адресу НБУ нашого Інформаційного запиту пройшло 45 днів. Але відповіді на наш запит ми так і не побачили.

Просимо повідомити ваш вхідний реєстраційний номер за яким було зареєстровано гаш лист та повідомити про особу, яка призначена відповідальною за задоволення нашого інформаційного запиту від 29.10.2015 року (а саме призвіше, та № телефону)

Просимо зобов’язати відповідальну особу негайно надати відповідь на наш інформаційний запит та притягнути її до дисциплінарної відповідальності за службову недбалість та халатність.

З повагою,
Голова ГО "Комітет із боротьби з корупцією та захисту прав людини"
Артамонов Олександр

НБУ, Національний банк України

Ваш лист зареєстровано за № ЗП/520/1682. З інших питань будь ласка звертайтесь за тел. 253-38-22.

показати цитоване

Артамонов Олександр

Доброго дня!

Просимо надати відповідь на наш Інформаційний запит від 29.10.2015 року, який надійшов до НБУ 05.11.2015 та був зареєстрований в НБУ вхідн. № ЗП/520/1682. У зв'язку із тим, що письмова відповідь поштовим зв'язком протягом 45 днів до нас не надходила.

З повагою,

Артамонов Олександр