Щодо причин пособництва актам прямої дискримінації жінок за ознакою статі і віку та повторної віктимізаціїЇ з боку Дніпропетровської обласної ради

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!

ЩОДО ПРИЧИН БЕЗДІЯЛЬНОСТІ \ПОСОБНИЦТВО АКТАМ ПРЯМОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНКИ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ І ВІКУ ТА ПОВТОРНОЇ ВІКТИМІЗАЦІЇ І ПЕРЕХРЕСНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ З БОКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Шановний Глібе Олександровичу !

В Дніпропетровській обласній раді на Ваше ім'я, як Голови ради, зареєстровано звернення пані Тетяни Литвиненко № Л-320 від 26.07.2018 ПРО АКТИ ПРЯМОЇ ДИСКРИМИНАЦІЇ ЖІНКИ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ І ВІКУ ТА ВІДСУТНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ДІЄВОГО ЗАХИСТУ І ПРОТИДІЇ АКТАМ ДИСКОИМІНАЦІЇ З БОКУ ОРГАНІВ ВЛАДИ із належним висновком Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в додатку.
Від 10 та 27 серпня 2018 року зроблено повторні звернення та запит щодо бездіяльності Дніпропетровської обласної ради на звернення про порушення прав і основних свобод жінок як людини і особистості.
Згідно листа в.о. голови обласної ради пана С. Олійника № 3090/0/2-18 від 10.09.2018 року звернення пані Тетяни Литвиненко від 26 липня 2018 року направлено Дніпропетровською обласною радою для опрацювання до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Слід нагадати, відповідно до статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:
забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та протидію насильству за ознакою статі;
{ Абзац другий частини першої статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }

здійснюють виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
{ Абзац третій частини першої статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }

подають пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
{ Абзац восьмий частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }

здійснюють збір і поширення інформації про насильство за ознакою статі, а також про загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб;
{ Статтю 12 доповнено новим абзацом
згідно із Законом N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }

дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності;

здійснюють позитивні дії.

В органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування визначається уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.
{ Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати консультативно-дорадчі органи, призначати
радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.
{ Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }

З метою здійснення координації діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, а також забезпечення здійснення таких заходів у місцевих державних адміністраціях визначаються відповідальні структурні підрозділи, а в сільських, селищних, міських та районних у містах (у разі їх створення) радах - відповідальні виконавчі органи.
{ Частина п'ята статті 12 в редакції Закону N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }

Відповідно до статті 13 цього Закону
Уповноважені особи (координатори), на яких покладено функції щодо забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків,
запобігання та протидії насильству за ознакою статі, у межах своїх повноважень організовують роботу відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в напрямі:
{ Абзац перший статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }

проведення аналізу стану забезпечення ґендерної рівності та вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання
асиметрії, дисбалансу, що складаються на відповідній території чи в галузі;

координації заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та моніторингу їх реалізації на місцевому рівні;
{ Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }

співробітництва з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями, узагальнення інформації, яка надходить від них щодо моніторингу стану дотримання рівності жінок і чоловіків, ситуації у сфері запобігання та протидії насильству за
ознакою статі, та спільного вироблення шляхів усунення дискримінації за ознакою статі;
{ Абзац п'ятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }

здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;

розгляду та аналізу звернень громадян з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також з питань вчинення насильства за ознакою статі, вивчення причин, що його зумовлюють, та повідомлення про них правоохоронним органам згідно із законодавством;
{ Абзац дев'ятий статті 13 в редакції Закону
N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }

вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі.
ІНШЕ.

На Національний План Дій Сталого розвитку України 2030, вочевидь Дніпропетровська обласна рада та її Голова, в частині забезпечення та виконання зобов'язань України щодогендерної політики та захисту прав і свобод людини, взагалі плювати хотіли.

Відписка в.о.голови обласної ради пана С.Олійника,
не має жодного відношення по суті вимог звернення
пані Тетяни Литвиненко.
Нагадаємо ще раз, вчинено акти масової дискримінації жінок за ознакою статі і віку з боку посадових осіб Центрального органу державного управління ( Національного банку України), тому числі в місті Дніпро і області, на підставі прихованого так званого підзаконного нормативного положення, яке не мало, і не могло мати обов'язкової державної реєстрації, не пройшло обов'язкової антикорупційної, антидискримінаційної та правової експертиз, нечинне в силу постанови Кабінету Міністрів України № 731 на виконання Указу Президента України щодо нормативно-правових актів та злочинне в силу частини 2, 3 статті 161 Кримінального Кодексу України, у випадку пані Тетяни Литвиненко за повідомлення про корупцію і пов'язані із цим злочини.
Фактологічну інформацію, матеріали, інші відомості Дніпропетровській обласній раді надано.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- про причини бездіяльності\ пособництво актам дискримінації жінок за ознакою статі і віку з боку Дніпропетровської обласної ради по конкретно повідомленим фактам і зверненням жінки, що зазнала множинної прямої дискримінації та зазнає повторної віктимізації і перехресної дискримінації ?

- про причини відмови Дніпропетровської обласної ради щодо вимог звернення пані Т.М.Литвиненко звернутися до відповідних посадових осіб Центральних органів виконавчої влади щодо актів масової дискримінації жінок на підставі нечинного і злочинного положення групою посадових осіб державного органу управління та вжити необхідних заходів протидії дискримінації жінок за ознакою статі і віку ?

Ідентичний запит із вкладенням в додатку надіслано на офіційну електронну пошту Дніпропетровської обласної ради.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

обласна рада Днiпропетровська, Дніпропетровська обласна рада

2 Attachments

І
3887/0/2-18 і 08.11.2018

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]