Щодо причин перевищення концентрації забруднюючих речовин стічних вод ТОВ «Винзавод»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Департамент екологічного нагляду ПрАТ «АК «Київводоканал» здійснює контроль за дотриманням «Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва» з боку підприємств та організацій міста.

Питання дотримання екологічного законодавства — є предметом широкої суспільної дискусії та стало темою чисельних публікацій в засобах масової інформації і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

Порушень пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних та екологічних вимог, які допущені керівництвом ТОВ «Винзавод» (код ЄДРПОУ 35133780) під час експлуатації офісного центру Wonder Land по вулиці Костянтинівська, 68-А вказують на неприпустимість його експлуатації з огляду на суспільну небезпеку в звʼязку з щоденним перебуванням в ньому значної кількості співробітників підприємств-орендарів та їх відвідувачів.

Представниками Департаменту екологічного нагляду ПрАТ «АК «Київводоканал» проводився хімічний аналіз стічних вод, які скидаються у систему міської каналізації й виявлено, що наявне перевищення концентрації забруднюючих речовин. 07.12.2020 року ПрАТ «АК «Київводоканал» направив Лист-повідомлення про порушення при скиді стічних вод.

Наведене свідчить про системні порушення Водного кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про перевірки приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, понаднормативних скидів стічних вод і перевищення концентрації забруднюючих речовин, заходи реагування і контролю, які здійснював Департамент екологічного нагляду ПрАТ «АК «Київводоканал» щодо ТОВ «Винзавод» (код ЄДРПОУ 35133780) під час експлуатації офісного центру Wonder Land по вулиці Костянтинівська, 68-А в період з 2019 року по теперішній час.

(2) Надати інформацію та скан-копії листування Департаменту екологічного нагляду ПрАТ «АК «Київводоканал» з ТОВ «Винзавод» в період з 2019 року по теперішній час.

(3) Надати інформацію про причини перевищення концентрації забруднюючих речовин стічних вод ТОВ «Винзавод» в період з 2019 року по теперішній час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Приймальня GENERAL , ПрАТ "АК "Київводоканал"

1 Attachment

[Subject only] RE: відповідь на запит В. Богатиря - Інформаційний запит - Щодо причин перевищення концентрації забруднюючих речовин стічних вод ТОВ «Винзавод»

показати цитоване

Оксана Петрівна Кривенко, ПрАТ "АК "Київводоканал"

1 Attachment