Щодо поштового обслуговування та доставки пошти за адресою по вулиці Костянтинівська, 68-А у місті Києві

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

АТ «Укрпошта» — єдиний національний оператор поштового зв'язку України.

За інформацією Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно товариству з обмеженою відповідальністю «ВИНЗАВОД» у місті Києві по вулиці Костянтинівська, 68-А належать наступні об’єкти нерухомості:

• виробничий корпус загальною площею 7266.6 кв.м, матеріали стін: цегла, опис: (літер А), реєстраційний номер 1816423580000;
• будівля, трансформаторна підстанція, загальною площею 46.6 кв.м, матеріали стін: з/б, опис: (літер В), реєстраційний номер 1816605480000;
• будівля, офісно-складська, загальною площею 94.5 кв.м, матеріали стін: з/б, опис: (літер Б), реєстраційний номер 1816568380000.

В той же час вказані об'єкти нерухомості перебувають в користуванні та використовується, як місце реєстрації інших юридичних осіб. Зокрема, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою по вулиці Костянтинівська, 68-А у місті Києві зереєстрована низка юридичних осіб

ТОВ «ВИНЗАВОД» (код ЄДРПОУ 35133780), ТОВ «ВЕГАТЕКС» (код ЄДРПОУ 41221612), ТОВ «СЕК’ЮРІТІ СПЕЦ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42984750), ТОВ «АЙТІ ХАЙ - ТЕК» (код ЄДРПОУ 40398508), ТОВ «БЛЕКВУД КОРП» (код ЄДРПОУ 42600632), ТОВ «СОНУС» (код ЄДРПОУ 42627586), ТОВ «ГАНЗІЛЛА» (код ЄДРПОУ 43599906), ТОВ «КАСТОМ 7» (код ЄДРПОУ 43603126), ТОВ «ХЕКСА2 (код ЄДРПОУ 39931163),ТОВ «ІТ МІ КЕНТІН» (код ЄДРПОУ 40668725).

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи яким відділенням Укрпошти здійснюється доставка пошти та поштове обслуговування по вулиці Костянтинівська, 68-А у місті Києві.

(2) Надати інформацію чи здійснюється доставка пошти та поштове обслуговування ТОВ «ВИНЗАВОД» (код ЄДРПОУ 35133780), ТОВ «ВЕГАТЕКС» (код ЄДРПОУ 41221612), ТОВ «СЕК’ЮРІТІ СПЕЦ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42984750), ТОВ «АЙТІ ХАЙ - ТЕК» (код ЄДРПОУ 40398508), ТОВ «БЛЕКВУД КОРП» (код ЄДРПОУ 42600632), ТОВ «СОНУС» (код ЄДРПОУ 42627586), ТОВ «ГАНЗІЛЛА» (код ЄДРПОУ 43599906), ТОВ «КАСТОМ 7» (код ЄДРПОУ 43603126), ТОВ «ХЕКСА2 (код ЄДРПОУ 39931163),ТОВ «ІТ МІ КЕНТІН» (код ЄДРПОУ 40668725) за адресою по вулиці Костянтинівська, 68-А у місті Києві.

(3) Надати інформацію про передплату на які періодичні друковані видання та на адресу яких юридичних осіб було оформлено за адресою по вулиці Костянтинівська, 68-А у місті Києві на період 2020 та 2021років.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»

1 Attachment