Щодо порядку доступу до державної таємниці колишнім директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Служба безпеки України – державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України.

✵ ✵ ✵

Питання наявності конфлікту інтересів при призначенні Ворушиліна Костянтина Миколайовича на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Ситуація, яка склалась негативно впливала на виконання посадовою особою своїх обов’язків, що як наслідок стало підставою порушення інтересів вкладників та дестабілізації банківської системи України.

✵ ✵ ✵

3 жовтня 2014 року Рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 34 від 02 жовтня 2014 року Костянтина Миколайовича Ворушиліна було призначено на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, однак призначення відбулося із порушення вимог законодавства, про що детально зазначено у статті Інформаційного агентства «Фінансовий клуб»: https://finclub.net/analytics/kostyantin....

З обставин, викладених у журналістському розслідуванні, вбачається, що акціонерне товариство «Міжнародний інвестиційний банк» було створено у березні 2008 року Петром Олексійовичем Порошенко через два роки після продажу акціонерного комерційного банку «Мрія» російському акціонерному товариству «ВТБ банк».
В отриманні дозволу Антимонопольного комітету України на створення акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» брало участь п'ять осіб, одним з яких був Костянтин Миколайович Ворушилін, який раніше обіймав посаду голови правління акціонерного комерційного банку «Мрія», а також інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал» та фактично здійснював управління активами Петра Олексійовича Порошенко. Через сім років Петро Порошенко залишився основним і найбільшим акціонером акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» у розмірі 60% та прямо опосередковано володів ним через публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал». Пакетами акцій акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» також володіли бізнес-партнери екс-президента: Ігор Кононенко – 14,94%, Олег Зимін та Олег Гладковський (Свинарчук) – по 9,9 %.
Так, Костянтин Миколайович Ворушилін був призначений на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радою 3 жовтня 2014 року із порушеннями частини 2 статті 13 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», оскільки директором - розпорядником Фонду не може бути особа, яка є керівником, учасником або пов’язаною особою банку.
Постановою Правління Національного банку України № 328 від 21.05.2015 «Про затвердження Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку» було змінено вимоги щодо висвітлення та оприлюднення структури власності банку. Зокрема, змінено та затверджено порядок надання відомостей про акціонерів банку, за яким банки зобов’язуються надавати (висвітлювати) відомості щодо всіх акціонерів (власників), окрім тих осіб, сукупна участь яких не перевищує 1 %.

Як вбачається з інформації розміщеній на офіційному сайті Національного банку України щодо структури власності акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк»:
https://bank.gov.ua/files/Shareholders/3... ,
на момент набрання чинності Постановою Правління Національного банку України № 328 від 21.05.2015 року – Ворушилін Костянтин Миколайович був та продовжував бути акціонером даного банку сукупно володіючи 5,1978 %.

Таким чином, вище наведені факти створюють об’єктивні підстави вважати, що Ворушилін Костянтин Миколайович був акціонером акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» на момент обрання його на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 03 жовтня 2014 року чим порушив вимоги законодавства щодо надання достовірних відомостей при обранні на посаду.
Розуміючи, що інформація про його участь як акціонера в акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк» стала загально відомим фактом, Ворушилін Костянтин Миколайович здійснив дії спрямовані на переоформлення акцій на своїх дітей. Так, згідно відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» станом на 6 серпня 2015 року, акції Ворушиліна Костянтина Миколайовича були розподілені між сином – Ворушиліним Сергієм Костянтиновичем (2,5984 %) та дочкою – Ворушиліною Катериною Костянтинівною (2,5994 %).

✵ ✵ ✵

Законність призначення Костянтина Миколайовича Ворушиліна на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб стала підставою для порушення кримінального провадження Національним антикорупційним бюро України.

Зокрема, 15 травня 2018 року детектив Національного антикорупційного бюро України, Андрій Стрекозенко, почав досудове розслідування у кримінальному розслідування № 52018000000000456 за фактом підробки офіційних документів Ворушиліна Костянстина Миколайовича, що в подальшому стало підставою для прийняття адміністративною радою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішення № 34 від 2 жовтня 2014 року про призначення його директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 3 жовтня 2014 року».

✵ ✵ ✵

Викладені обставини свідчать про наявність значних корупційних ризиків та конфлікту інтересів у директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – Костянтина Миколайовича Ворушиліна, вчинення ним дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжиття заходів щодо врегулювання такого конфлікту інтересів.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію які заходи вживаються підрозділами Служби безпеки України з метою перевірки законністі призначення Костянтина Миколайовича Ворушиліна на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та наявності в нього конфлікту інтересів.

(2) Надати інформацію чи мав доступ до державної таємниці директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – Ворушилін Костянтин Миколайович.

(3) Надати інформацію чи поширювалась на Ворушиліна Костянтина Миколайович обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці, а саме чи обмежений він у праві виїзду закордон в іноземну державу до розсекречування відповідної інформації, з часу припинення ним діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

solo, Служба безпеки України

1 Attachment