Щодо покладення на Турчинова Олександра Валентиновича повноважень виконуючого обов’язки Президента України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.

Постановою Верховної Ради України від 23.02.2014 № 764-VII на Голову Верховної Ради України Турчинова Олександра Валентиновича було покладено виконання обов’язків Президента України згідно із статтею 112 Конституції України.

В той же час положення статті 112 Конституції України в редакції від 22.02.2014 року, що діяла на момент прийняття Постанови Верховної Ради України № 764-VII, передбачали можливість виконання повноважень Президента України лише Прем'єр-міністром України, зокрема:

«У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України».

Зміни ж до статті 112 Конституції України, які надали можливість покладати на Голову Верховної Ради України повноваження щодо виконання обов’язків Президента України були внесені лише 02.03.2014 року, тобто на момент коли Постанова № 764-VII вже вступила в силу, оскільки в пункті 2 Постанови № 764-VII передбачено, що вона набирає чинності з моменту її прийняття.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо правових підстав покладення на Голову Верховної Ради України Турчинова Олександра Валентиновича повноважень виконуючого обов’язки Президента України враховуючи положення статті 112 Конституції України в редакції від 22.02.2014 року, що діяла на момент прийняття постанови Верховної Ради України № 764-VII.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ:

Посилання на Постанову Верховної Ради України від 23.02.2014 № 764-VII: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/764-18

Посилання на текст Конституції України в редакції від 02.03.2014 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%...

Посилання на текст Конституції України в редакції від 02.03.2014 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%...

З повагою,

Володимир БОГАТИР