Щодо податкового боргу ГУ ДФС у м. Києві та місцезнаходження, за якими здійснює свою діяльність СУФР ГУ ДФС у м. Києві, як орган досудового розслідування

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Питання дотримання податкового законодавства має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стало предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

(І) За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Головне управління ДФС У м. Києві зареєстровано за адресою: 04655, м.Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА буд. 33/19 та має код ЄДРПОУ 39439980.

За даними офційного порталу Державної фіскальної служби України в мережі Інтернет (Розділ ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО СВОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРА): http://sfs.gov.ua/businesspartner — Головне управління ДФС у м. Києві станом на 20.06.2019 платник податків має податковий борг та відповідно до пункту 88.2 статті 88 Податкового кодексу України у органів державної податкової служби виникло право податкової застави на майно такого платника.

Станом на 01.06.2019 Головне управління ДФС у м. Києві, як платник податків має податковий борг 144 грн.

(ІІ) Адресую реєстрації місцезнаходження Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві є: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 31 (за даними офційного порталу Державної фіскальної служби України в мережі Інтернет: http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/s...)

Чинний кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування не службових осіб - слідчих цих органів досудового розслідування, а відповідні державні установи - слідчі підрозділи та підрозділи детективів. У кожного органу досудового розслідування є певна адреса його фактичного місця знаходження, що не може ототожнюватися з місцем знаходження того чи іншого слідчого, групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні. Тому при визначенні місця знаходження органу досудового розслідування повинна бути фактична адреса, за якою здійснює свою діяльність такий орган.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями, 19, 34, 40, 68 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статтями 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про причини винекнення податкового боргу в платника податків — Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980) та які заходи вживаються Державною фіскальною службою України у зв’язку з цим, чи притягнуто до адміністративної та дисциплінарної відповідальності керівника Головного управління ДФС У м. Києві та винних осіб, які допустили порушення податкового законодавства та винекнення податкового боргу в стркутурному підроздіці центрального органу виконавчої влади, який покликаний реалізовувати державну податкову політику та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства.

(2) Надати інформацію про всі відомі офіційні адреси та адреси фактичного місцезнаходження, за якими здійснює свою діяльність Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, як орган досудового розслідування.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Державна фіскальна служба України

1 Attachment