Щодо перевірок законності виділення земельних ділянок

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Питання дотримання водно-екологічного законодавства має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Відповідно до геопорталу «Водні ресурси України» та публічної кадастрової карти, найближчим водним об’єктом до земельної ділянки з кадастровим номером 3223151000:06:014:0064 є р. Стугна. Відповідно до картографічних матеріалів, відстань від межі земельної ділянки, зазначеної у запиті, до р. Дніпро (Канівського водосховища, його заток) дорівнює 4,5 км по прямій та 4,8 км по руслу до гирла р. Стугна.

Вказаний вище проект із землеустрою щодо відведення земельних ділянок був погоджений Обухівським міжрайонним управлінням водного господарства із зазначенням того, що земельні ділянки з кадастровими номерами 3223151000:06:014:0027, 3223151000:06:014:0028 прилягають до прибережної захисної смуги р. Стугна, а також був погоджений Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Київській області із вказівкою на необхідність дотримання розміру прибережної захисної смуги від р. Стугна.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводилась Басейновим управлінням водних ресурсів середнього Дніпра або іншим уповноваженим органом перевірка законності виділення земельних ділянок з кадастровим номером 3223151000:06:014:0027 та 3223151000:06:014:0028, які в подальшому були об’єднані в земельну ділянку з кадастровим номером 3223151000:06:014:0064 на предмет їх відношення до земель водного фонду малої річки Стугна. А в разі якщо така перевірка проводилась, надати скан-копію актів таких перевірок.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Держводагентство, Державне агентство водних ресурсів України

Лист підписано з використанням електронного цифрового підпису
(ЕЦП) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №
55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»