Щодо перевірок ТОВ «АГРОФОН» з питань додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захистунаселення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

Питання щодо додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки, є предметом широкої суспільної дискусії і стало предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

За даними пілотного модуля планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для запуску інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) запущеного Державною регуляторною службою України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO) наявна інформація про заплановані Державною службою України з надзвичайних ситуацій перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФОН» (код ЄДРПОУ 32233821) з питань додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки:

- 19.10.2018, Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 08533, Київська обл., Фастівський район, село Дмитрівка, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 20 Місце провадження господарської діяльності (об'єкти): 08500, Київська область, Фастівський район, с. Дмитрівка, вул. Червоноармійська, 20(Підприємство «АГРОФОН»);

- 14.09.2018, Місце провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання, або його відокремлених підрозділів: Київська область, Фастівський район, с. Дмитрівка, вул. Червоноармійська, 20; [Державна регуляторна служба України. Наказ №139 (з урахуванням змін, внесених наказами №151 від 28.11.2017 та №13 від 29.01.2018)]

- 23.12.2016, Місце провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання, або його відокремлених підрозділів: с.Дмитрівка, вул. Червоноармійська, 20. Вид господарської діяльності: забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Ступінь ризику: високий. Дата початку проведення заходу: 01.08.2017. Строки проведення заходу: відповідно до вимог. Найменування органу державного нагляду (контролю): ДСНС України [Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Наказ № 1909 (зі змінами, відповідно до наказу № 2128)]

[https://inspections.gov.ua/site/index?An...

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводились Державною службою України з надзвичайних ситуацій перевірки ТОВ «АГРОФОН» (код ЄДРПОУ 32233821) з питань додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки та в разі проведення надати скан-копії документів про результати їх проведення.

(2) Надати перелік перевірок ТОВ «АГРОФОН» (код ЄДРПОУ 32233821), які проводились Державною службою України з надзвичайних ситуацій з 2012 року і по теперішній час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР