Щодо перерахунку пенсій

Байлюк Алексей

Пенсійний фонд України

Доброго дня!

Я перебуваю на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в м. Бровари та Броварському районі Київської області (далі – Управління) та одержую пенсію відповідно до Закону України «Про державну службу».
Пенсія призначена з 25.05.2001 року (пільгова – за списком № 1).
На даний час розмір пенсії (без доплати за інвалідність) складає 6794 гривні.
Згідно із п. 47 Розділу XV Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» (із змінами, внсеними згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017) особам, пенсії яким призначені відповідно до Закону України «Про Державну службу» розмір яких з урахуванням перерахунку, передбаченого пунктом 43 цього розділу, розрахований за нормами цього Закону, буде більший, проводиться автоматичне, без їхнього звернення, переведення пенсії на умовах, передбачених цим Законом, за матеріалами пенсійних справ.
Станом на 08.11.2017 я не отримав інформації про зазначений перерахунок призначеній мені пенсії. За усними роз’ясненнями співробітників Управління це означає, що згадане перерахування не призвело до збільшення розміру призначеній мені відповідно до Закону України «Про Державну службу» пенсії.
Разом з тим:
1. Згідно із виконаними мною, на підставі даних форми ОК-5 «Індивідуальні відомості про
застраховану особу» (номер облікової картки: 1877108490) та http://www.raschet-pensii.in.ua, розрахунками за період з 01.06.2000 по 28.02.2016 середньорічний коефіцієнт заробітної плати склав 3,9684. У тому числі (2000 – 3,4107; 2001- 4,1339; 2002 – 3,7582; 2003 – 4,0111; 2004 – 4,0258; 2005 – 4,2362; 2006 – 5,0213; 2007 – 3,9343; 2008 – 4,0979; 2009 – 4,2333; 2010 – 3,8202; 2011 – 4,7417; 2012 – 4,0272; 2013 – 3,7651; 2014 – 3,9062; 2015 – 2,3074; 2016 – 0,9835);
2. Згідно із виконаними мною, на підставі даних форми ОК-5 (за період 01.01.1999 –
01.02.2016) та даних моєї трудової книжки (за період 30.07.1968 – 31.12.1998), розрахунками коефіцієнт страхового стажу склав 0.4703 (47 років 11 днів). У тому числі:
30.07.1968 – 13.05.1969 Київський радіозавод;
13.05.1969 – 25.06.1971 військова служба (в/біл. № 5645550 від 13.05.1969);
24.08.1973 – 01.07.1973 навчання (Київський ТРТ Диплом Ш-І № 349191 від 30.06.1973);
01.08.1973 – 01.09.1975 Київхлібторг;
09.09.1975 – 15.08.1977 УРЦМіС Держстандарту СРСР;
17.08.1977 – 05.01.1988 ЕнергоНОТ (південниий філіал) Міненерго СРСР;
08.01.1988 – 31.01.1990 ВО «Комбінат» Мінатоменерго СРСР;
01.02.1990 – 30.04.1992 НВО «Прип ять» Мінатоменергопром СРСР, Мінчорнобиль України;
04.05.1992 – 16.06.2000 АЗВіЗБ(О)В Мінчорнобиль, МНС;
20.06.2000 – 18.04.2011 ДД-АЗВіЗБ(О)В МНС;
18.04.2011 – 26.03.2015 ДА України з управління ЗВіЗБ(О)В;
02.06.2015 – 29.01.2016 ІПБ АЕС НАН України.
3. Згідно із ст. 8 «Управління зоною відчуження і зоню безумовного (обовязкового) відселення після повного відселення жителів» Закону України від 27 лютого 1991 року № 791а-XII “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» управління зоною відчуження, а також зоною безумовного (обов'язково го) відселення після повного відселення жителів з населених пунктів, віднесених до цієї зони, та припинення у зв'язку з цим у зазначених пунктах діяльності Рад здійснює спеціальний підрозділ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Адміністрація зони, яка має статус юридичної особи.
Адміністрація зони організовує та координує проведення всіх заходів на територіях зони відчуження, а також зони безумовного (обов'язкового) відселення, вирішує питання їх фінансування, охорони громадського порядку, захисту наукових і економічних інтересів держави, вживає заходів до створення безпечних умов праці та зменшення рівня опромінення персоналу, який працює на цих територіях, з метою охорони його здоров'я, забезпечує додержання норм радіаційної безпеки, порядку поводження з радіоактивними відходами, а також несе відповідальність за оперативне, повне та об'єктивне інформування населення про екологічний стан у цих зонах.
4. Згідно із виконаними мною, на підставі даних форми ОК-5 (код ЗПЗ013А1 за період
01.01.1999 – 31.12.2003) та даних моєї трудової книжки (за період 30.07.1968 – 31.12.2003), розрахунками коефіцієнт спеціального стажу склав 0.1598 (15 років 11 місяців 20 днів). У тому числі:
08.01.1988 – 31.01.1990 ВО «Комбінат» Мінатоменерго СРСР;
01.02.1990 – 30.04.1992 НВО «Прип ять» Мінатоменергопром СРСР, Мінчорнобиль України;
04.05.1992 – 16.06.2000 АЗВіЗБ(О)В Мінчорнобиль, МНС;
20.06.2000 – 31.12.2003 ДД-АЗВіЗБ(О)В МНС
У той же час, за наданими Управлінням данними 15 років 6 місяців 7 днів з яких до пільгового стажу (коефіцієнт 1,5) віднесено лише час роботи (поза межами держслужби) з 08.01.1988 по 30.04.1992 в обсязі 6 років 5 місяців 21 день.
5. Згідно з п.1 ст. 56 «Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби» Закону України від 27 лютого 1991 року № 796-XII «Про статус і соціальний захист грмадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськой катастрофи» час роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу державної служби з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року - у полуторному розмірі (у тому числі за списком № 1). З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з обчислення стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України. Зокрема, Словником кодів підстав для визначення права на пенсію, що дають право на застосування пільг при визначенні пенсії, згідно з чинним законодавством України, для використання органами Пенсійного фонду (додаток до листа ПФУ від 23.04.1999 № 11/2178) підставами для визначення права на пенсію за віком у відповідності із ст. 56 Закону України від 27 лютого 1991 року № 796-XII визначено:
1) працівникам, зайнятим на експлуатації Чорнобильської АЕС і ліквідації наслідків аварії в зоні відселення, період роботи з 01.01.1988 до 01.01.1991, відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 06.01.1988 № 12-рс, зараховується у полуторному розмірі в трудовий стаж і в стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію за списком № 1, затвердженим постановою РМ СРСР від 22.08.1956 № 1173.
2) працівникам, зайнятим на експлуатації Чорнобильської АЕС і ліквідації наслідків аварії в зоні відселення, період роботи з 01.01.1991 до 01.01.1996, відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.12.1990 № 597-р, зараховується у полуторному розмірі в трудовий стаж і в стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію за Списком № 1, затвердженим постановою РМ СРСР від 22.08.1956 № 1173.
3) працівникам, які постійно виконують роботи з експлуатації Чорнобильської АЕС і у зоні відчуження, період роботи з 01.01.1996 до 01.01.2000, відповідно до постанови КМУ від 29.02.1996 № 250, зараховується у полуторному розмірі до загального трудового стажу та стажу, що дає право на пільгову пенсію за Списком № 1, затвердженим постановою КМУ від 11.03.1994 № 162.
4) працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов'язки у зоні відчуження, період роботи (служби) з 01.07.1998 до 01.01.2000, відповідно до постанови КМУ від 30.06.1998 № 982, зараховується до трудового стажу, до вислуги років - у полуторному розмірі (у тому числі за Списком № 1, затвердженим постановою КМУ від 11.03.1994 № 162.
Крім того, згідно з постановами КМУ від 07.02.2000 № 223, у період з 01.01.2000 до 01.01.2003 та від 29.01.2003 № 137, у період з 01.01.2003 до 01.01.2006, особам, які постійно виконують роботи (службові обов'язки) у зоні відчуження час роботи (служби) зараховується до трудового стажу - у полуторному розмірі (в тому числі за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, який затверджується Кабінетом Міністрів України). Код 22.1-1г Списку № 1 затвердженого постановою КМУ від 16.01.2003 № 36
Таким чином (на мій розсуд) , згідно зі статтею 56 Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-XII час роботи, служби (у т. ч. державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу роботи, стажу державної служби з 1 січня 1988 року по 31 грудня 2003 року — у полуторному розмірі.
Перерахунок з 1 жовтня 2017 року пенсії ( на умовах визначених згідно із Законом
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)
із використанням:
• єдиного показника середньої зарплати, який використовується для призначення пенсії в 2017 році, на рівні 3 764 гривні 40 копійок;
• показника вартості одного року страхового стажу, зниженого з 1,35 до 1 відсотка;.
• страхового стажу на рівні 35 років для чоловіків;
• доплати за понад нормовий стаж (стаж понад 35 років для чоловіків) (стаття 28 Закону).

1. Перерахунок раніше призначеної пенсії із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3 764,40 грн.
3764,4 х 3,9684 х 0.4703 = 7025,64 грн.
2. Перерахунок згідно пільгового стажу роботи (трудовий стаж – у полуторному розмірі
до 01.01.2004)
3764,4 х 3,9684 х 0.1598 : 2 = 1193,6 грн.
3. Перерахунок доплати за понад нормовий стаж
1452,0 х (0,4703 + 0,0799 - 0,35) = 290,69 грн.
Підсумок: 7025,64 + 1193,6 + 290,69 = 8509,93 грн.
Перерахунок здійснено без застосування можливостей щодо оптимізації страхового стажу, що надається ст. 40 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV.

Враховуючи викладене, оскільки станом на 8 листопада 2017 року мені не надійшло повідомлення (згідно із п. 47 Розділу XV Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV) про перерахунок призначеної пенсії, на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1. На якій підставі державним службовцям, які здійснювали постійну службову діяльність у зоні відчуження вона (ця діяльність) не зараховується до пільгового стажу за Списком № 1 до 1 січня 2004 року, як це передбачено державними і урядовими документами ?
2. Яким документом визначено нерозповсюдження на державних службовців згаданої категорії дії пільг і компенсацій, що визначені пойменованими вище державними й урядовими актами ?
3. прошу надати письмові роз яснення щодо алгоритму встановлення Управлінням суми перерахування пенсії, видів виплат, що не враховані під час перерахування та нормативних (розпорядчих) актів які зумовлюють зазначене.

З повагою,

Байлюк О.О.
м.Бровари – 07400, вул. Аркадія Голуба 1/3, кВ.37
пенсійне посвідчення № 128660, видано 06.02.2002
посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи
(категорія 1) Серія А № 302614, видано 17.02.2016

Пенсійний фонд України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

ГУ ПФУ у Київській області,

1 Attachment

 

 

-----------------

З повагою,

головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

вул. Ярославська, 40, м. Київ, 04071

тел.: (044)425-68-00

[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

ГУ ПФУ у Київській області,

1 Attachment

 

 

-----------------

З повагою,

головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

вул. Ярославська, 40, м. Київ, 04071

тел.: (044)425-68-00

[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

ГУ ПФУ у Київській області,

1 Attachment

 

 

-----------------

З повагою,

головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

вул. Ярославська, 40, м. Київ, 04071

тел.: (044)425-68-00

[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Броварське об'єднане управління Пенсійного фонду України,

1 Attachment

--
З повагою Броварське об'єднане управління Пенсійного фонду України
Київської області!