Щодо підстав проведення перевірки ТОВ «АВТОСОЮЗ» з питань додержання законодавства про працю

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Державна служба України з питань праці (Держпраці) — центральний орган виконавчої влади України, утворений 10 вересня 2014 р. Постановою Кабінету Міністрів № 442 шляхом злиття Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, Державної інспекції з питань праці.
Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.


✵ ✵ ✵


Питання публічного планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації є предметом широкої суспільної дискусії і стало предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації, зокрема і в частині неухильного дотримання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».


✵ ✵ ✵


За даними пілотного модуля планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для запуску інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) запущеного Державною регуляторною службою України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO) наявна інформація про проведену Державною служба України з питань праці перевірку товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОСОЮЗ» (код ЄДРПОУ 30223848) згідно до Наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 1399 від 13.03.2019. Відповідну перевірку біло проведено 22.03.2019 — в межах встановленого вказаним Наказом строку, про що будо складено акти та винесено відповідний припис. Відповідні документи містяться в публічному доступі на сторінці Перевірки № 1408709 за адресою: https://inspections.gov.ua/inspection/vi...


Інші відомостей про проведення перевірок органами Державної служби України з питань праці — відсутні.


15.08.2019 представники Головного управління Держпраці у Київській області прибули до ТОВ «АВТОСОЮЗ» та пред’явили Направлення про проведення інспекційного відвідування № 1437 від 06.08.2019 з метою контролю законодавства про працю, не оформлення трудових відносин.


✵ ✵ ✵


Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.


Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.


Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.


На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—


ПРОШУ:(1) Надати скан-копію Наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 3919 від 08.08.2019, на підставі якого проводилось інспекційне відвідування ТОВ «АВТОСОЮЗ» співробітниками Головного управління Держпраці у Київській області.


(2) Надати скан-копії Заяви від 16.07.2019 та інших документів, які стали підставою для проведення інспекційного відвідування ТОВ «АВТОСОЮЗ» співробітниками Головного управління Держпраці у Київській області.(3) Надати інформацію про причини відсутності контактних даних, форми та адреси електронної пошти на сайті Головного управління Держпраці у Київській області в розділі Доступ до публічної інформації, що унеможливлює звернення із запитами про надання публічної інформації безпосередньо до  Головного управління Держпраці у Київській області. Замість інформації, має бути розміщена відповідно ви вимог чинного законодавства у відповідному розділі сайту міститься інформація про результати позапланових перевірок ТРЦ. Відсутня електроння адреса і в розділі Контакти, де вказаний Сектор звернення громадян та доступу до публічної інформації.


(4) Надати інформацію хто є відповідальною особою в Головному управлінні Держпраці у Київській області за напрямок доступу до публічної інформації.


(5) Надати інформацію які заходи вживаються Державною службою України з питань праці з метою дотримання прав громадян на доступ до публічної інформації.


З повагою,


Володимир БОГАТИР

Державна служба України з питань праці

-------- Оригінальне повідомлення --------
Тема: Інформаційний запит - Щодо підстав проведення перевірки ТОВ
«АВТОСОЮЗ» з питань додержання законодавства про працю
Дата: 2019-08-16 08:09
Від кого: Володимир БОГАТИР
<[FOI #53094 email]>
Кому: FOI requests at Державна служба України з питань праці
<[Державна служба України з питань праці request email]>

Доброго дня!

Державна служба України з питань праці (Держпраці) — центральний орган
виконавчої влади України, утворений 10 вересня 2014 р. Постановою
Кабінету Міністрів № 442 шляхом злиття Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки, Державної інспекції з питань
праці.
Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової
безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого
нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в
частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій,
надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з
метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в
установленому порядку територіальні органи.


✵ ✵ ✵


Питання публічного планування заходів державного нагляду (контролю) та
збору інформації є предметом широкої суспільної дискусії і стало
предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації, зокрема і
в частині неухильного дотримання вимог Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».


✵ ✵ ✵


За даними пілотного модуля планування заходів державного нагляду
(контролю) та збору інформації для запуску інтегрованої автоматизованої
системи державного нагляду (контролю) запущеного Державною регуляторною
службою України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України та за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO) наявна
інформація про проведену Державною служба України з питань праці
перевірку товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОСОЮЗ» (код ЄДРПОУ
30223848) згідно до Наказу Головного управління Держпраці у Київській
області № 1399 від 13.03.2019. Відповідну перевірку біло проведено
22.03.2019 — в межах встановленого вказаним Наказом строку, про що будо
складено акти та винесено відповідний припис. Відповідні документи
містяться в публічному доступі на сторінці Перевірки № 1408709 за
адресою: https://inspections.gov.ua/inspection/vi...


Інші відомостей про проведення перевірок органами Державної служби
України з питань праці — відсутні.


15.08.2019 представники Головного управління Держпраці у Київській
області прибули до ТОВ «АВТОСОЮЗ» та пред’явили Направлення про
проведення інспекційного відвідування № 1437 від 06.08.2019 з метою
контролю законодавства про працю, не оформлення трудових відносин.


✵ ✵ ✵


Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10
грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати
і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від
державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції
України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися
Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи,
честь і гідність інших людей.


Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися
до органів державної влади, органів місцевого самоврядування
та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути
звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.


Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на
інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання,
поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації
своїх прав, свобод і законних інтересів.


На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України,
статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про
інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників
інформації щодо надання публічної інформації,—


ПРОШУ:(1) Надати скан-копію Наказу Головного управління Держпраці у Київській
області № 3919 від 08.08.2019, на підставі якого проводилось інспекційне
відвідування ТОВ «АВТОСОЮЗ» співробітниками Головного управління
Держпраці у Київській області.


(2) Надати скан-копії Заяви від 16.07.2019 та інших документів, які
стали підставою для проведення інспекційного відвідування ТОВ «АВТОСОЮЗ»
співробітниками Головного управління Держпраці у Київській області.(3) Надати інформацію про причини відсутності контактних даних, форми
та адреси електронної пошти на сайті Головного управління Держпраці у
Київській області в розділі Доступ до публічної інформації,
що унеможливлює звернення із запитами про надання публічної інформації
безпосередньо до  Головного управління Держпраці у Київській області.
Замість інформації, має бути розміщена відповідно ви вимог
чинного законодавства у відповідному розділі сайту міститься інформація
про результати позапланових перевірок ТРЦ. Відсутня електроння адреса і
в розділі Контакти, де вказаний Сектор звернення громадян та доступу до
публічної інформації.


(4) Надати інформацію хто є відповідальною особою в Головному
управлінні Держпраці у Київській області за напрямок доступу до
публічної інформації.


(5) Надати інформацію які заходи вживаються Державною службою України з
питань праці з метою дотримання прав громадян на доступ до публічної
інформації.


З повагою,


Володимир БОГАТИР

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди",
призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про
публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на
них
-------------------------------------------------------------------

Державна служба України з питань праці

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Державна служба України з питань праці

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]