Щодо підстав бюджетного фінансування приватних навчальних закладів у 2018 році

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Пономарева Олена, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Пономарева Олена

Розпорядник інформації:
Львівська міська рада
пл. Ринок, 1,Львів,79008

Запитувач:
ПІБ: Голова ГО «Батьківська рада Львівщини» Пономарева О.В.
пошт.адреса: 79005, м.Львів, вул. Кониського, б.6, кв.15
ел.адреса: [email address]
тел. 067 270 52 56

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

07 травня 2018 ГО «Батьківська рада Львівщини» скеровано начальнику Управління освіти ДГП ЛМР Довганик З.М. запит на отримання публічної інформації (щодо підстав бюджетного фінансування приватних навчальних закладів).
Отримавши відповідь від 11.05.2018 №2601-1027, нами було встановлено, що відповідь надана з порушенням ст.14 закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки окремі питання нашого запиту були проігноровані.

У зв’язку з цим, просимо взяти до уваги наступне. Оскільки справа стосується питань забезпечення прав дітей на належну, доступну, безкоштовну освіту в комунальних навчальних закладах Львова, питань недопущення безпідставного витрачання бюджетних коштів - справа набула серйозного суспільного резонансу та суспільного інтересу. Ситуація постійно тримається на контролі громадськості, громадських об’єднань та організацій, депутатів.
Відповідно до частини 1 статті 1 закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі — Закон № 2939) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Статтею 5 Закону № 2939 визначено, зокрема, що доступ до інформації забезпечується наданням інформації за запитами на неї. Згідно з частинами 1 і 4 статті 20 Закону № 2939 розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту. Відповідно до п.2 ст.19 Закону № 2939, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Відповідно до ст.14 Закону № 2939, розпорядники інформації зобов'язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.
Відповідно до ст.13 Закону № 2939, розпорядниками інформації визнаються, зокрема, особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків. При цьому, відповідно до частини 2 статті 13 Закону № 2939 до розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
Статтею 29 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року №2657-XII визначено, що суспільно необхідна інформація - та, яка є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу відповідно до цієї статті вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків, свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо (нагадуємо, справа виділення бюджетних коштів для приватних, а не для комунальних навчальних закладів є суспільно резонансною та актуальною, містить значний суспільний інтерес, викликало чимале обурення серед батьківської спільноти).
Згідно ст.17 закону України «Про доступ до публічної інформації», контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації здійснюється, зокрема, через громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

Враховуючи те, що, можливо, посадові особи управління освіти випадково допустили порушення Закону (неповне надання інформації), ГО «Батьківська рада Львівщини» прийнято рішення не оскаржувати неналежну відповідь З.Довганик від 11.05.2018 №2601-1027, а з метою уникнення непорозумінь, пов’язаних з процедурою оскарження – конкретизуємо питання, на котре ми так і не отримали відповідь та доповнюємо наш запит ще кількома:

1. Надайте інформацію та копії документів, котрими визначено економічне обґрунтування та першочергову необхідність забезпечення у 2018 році публічними коштами приватних навчальних закладів, а не комунальних. Надайте відповідні статистичні документи, розрахунки, офіційні висновки.
Якщо у вас такої інформації та документів немає – чітко напишіть, що вони відсутні.

2. Надайте інформацію та копії документів, котрі підтверджують, що всі комунальні садки та школи Львова відповідають вимогам, передбаченим нормативно-правовими актами, для матеріально-технічної бази комунальних навчальних закладів (будівельним та санітарно-гігієнічними нормам і правилам, примірним перелікам матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчально-дидактичного обладнання. Зокрема, Примірному переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (затв. Наказом МОН України від 19.12.2017 №1633).
Якщо у вас такої інформації та документів немає – чітко напишіть, що вони відсутні.

3. Надайте інформацію та копії документів, котрі зобов’язують чи звільняють приватні навчальні заклади Львова від обов’язку здійснювати публічні закупівлі за публічні (бюджетні) кошти міста через ресурс ProZorro (офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України).
Якщо у вас такої інформації та документів немає – чітко напишіть, що вони відсутні.

4. Надайте інформацію та копії документів, котрими управління освіти відреагувало на відсутність звітування відповідно до вимог чинного закону України «Про освіту» приватними навчальними закладами м.Львова (про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих закладами освіти приватної форми власності (що у 2017 отримали публічні кошти), як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством).
Якщо у вас такої інформації та документів немає і управління освіти жодним чином не відреагували на відомі зазначені порушення – так і вкажіть це.

5. Надайте інформацію та копії документів, котрими управлінню освіти заборонено реагувати на відсутність звітування відповідно до вимог чинного закону України «Про освіту» приватними навчальними закладами м.Львова (про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих закладами освіти приватної форми власності (що у 2017 отримали публічні кошти), як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством).
Якщо у вас такої інформації та документів немає і управління освіти жодним чином не відреагували на відомі зазначені порушення – так і вкажіть це.

Ще раз просимо надавати інформацію, зберігши нумерацію поставлених запитань. Зазначене є важливим для отримання максимально точної і повної публічно інформації і сприятиме дотриманню закону України «Про доступ до публічної інформації». Якщо у вас відсутня відповідь чи документ по котромусь з конкретних запитань, так і вкажіть, що по конкретному питанню інформація відсутня.

Якщо, ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, то надати наказ на її обмеження.

Якщо ця інформація містить персональні дані, то приберіть в документах персональні дані та надайте документи без персональних даних.

Якщо деякі з вищезазначених документів відсутні - чітко напишіть, що вони відсутні.

З повагою,
Голова ГО
«Батьківська рада Львівщини» О.Пономарева

31 липня 2018

Управління освіти Львівської міської ради,

1 Attachment

З повагою, управління освіти!