щодо отримання копії дисциплінарної скарги на прокурора Єрохіна І.А.

Юрій Сугоняко

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

✵ ✵ ✵

Діяльність колишніх співробітників Генеральної прокуратури України, які перейшли до Офісу Генерального прокурора є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес до її діяльності.

В рішенні Кадрової комісії Офісу Генерального прокурора від 05.02.2020 №12дп-20 зазначено, що Прокурором Дніпропетровської області 24.05.2019 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів подано дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області Єрохіним І.А. дисциплінарного проступку.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=...

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про суть Дисціплінарної скарги та скан-копію Дисціплінарної скарги, поданої Прокурором Дніпропетровської області на прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснювалось слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області Єрохіним І.А.

З повагою,

Юрій Сугоняко

Прокуратура Дніпропетровської області

1 Attachment

--
С уважением,
Public mailto:[Прокуратура Дніпропетровської області request email]