Щодо оренди ставів для рибогосподарських потреб в межах с. Півні та с. Дмитрівка Дмитрівської сільради Фастівського району Київської області

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання щодо додержання законодавства у сфері рибного господарства має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стало предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо субєктів господарювання в користуванні яких перебувають стави в межах с. Півні та с. Дмитрівка Дмитрівської сільради Фастівського району Київської області.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: Відділ звернень громадян ГУ Держгеокадастру у Київській обл
Головне управління Держгеокадастру у Київській області

Посилання

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую за надану Вами відповідь № ПІ-438/0-418/0/63-19 від 12.06.2019 на мій інформаційний запит.

З метою уточнення прошу Вас:

(1) Надати інформацію щодо земельних ділянкок закріплених за товариством з обмеженною відповідальністю "АГРОФОН" (Код ЄДРПОУ 32233821);

(2) Надати інформацію щодо земельних ділянкок закріплених за товариством з обмеженною відповідальністю "ВОЛИЦЯ-АГРО" (Код ЄДРПОУ 41027144);

(3) Чи є входять до діляок закріплених за цими підприємствами ділянки ставів, які використовуються для рибогосподарських потреб в межах с. Півні та с. Дмитрівка Дмитрівської сільради Фастівського району.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: Відділ звернень громадян Головне управління Держгеокадастру у Київській області
Головне управління Держгеокадастру у Київській області

ГУ Держгеокадастру у Київській області
Документ 428/0/63-19 від 13.06.2019 15:08:49

Посилання