Щодо оприлюднення інформації про використання публічних коштів

Доброго дня! Відповідно до вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»
розпорядники бюджетних коштів усіх рівнів зобов‘язані оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів.
У разі використання коштів Державного бюджету України розпорядник має оприлюднювати наступні відомості:
розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);
головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);
обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм;
обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);
інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);
інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності);
кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.
Відповідно до статті 4 Закону відповідальність за порушення вимог цього Закону несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зазначені особи несуть відповідальність за такі порушення:
1) неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону;
2) оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
3) несвоєчасне оприлюднення інформації.
Повідомляємо, що ГО «Стопкорупція» опрацювала інформацію наявну на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів та виявила наступне:
У профілі МОЗ на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів керівником міністерства станом на 15.07.20 є Уляна Супрун.

інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);
Інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності) оприлюднювалася МОЗ останні раз у лютому 2017 року;

Звіт про кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження оприлюднювалися у 2016 році.
Тобто у 2018, 2019, 2020 роках посадові особи МОЗу порушуючи вимоги Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» не оприлюднювало інформацію про використання публічних коштів.
При цьому за неоприлюднення інформації, обов‘язкове оприлюднення якої передбачено Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Інформацію про особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а також посади яка відповідає у МОЗ за оприлюднення інформації про використання публічних коштів згідно вимог згаданого вище Закону України;

Копію звіту про кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження за 1 квартал 2020 року;

Копію звіту про кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження за 2019 рік;

інформація про укладені за 1 квартал 2020 року договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);
Інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності)
Інформацію про притягнення до будь якої відповідальності посадових осіб МОЗу за не оприлюднення інформації про використання публічних коштів.

З повагою,

StopCor

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

StopCor
[FOI #72346 email]

За результатами опрацювання Вашого запиту від 15.07.2020, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.
Положенням про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 25.03.2015 № 267, визначено, що Міністр очолює МОЗ, здійснює керівництво його діяльністю, в межах компетенції організовує та контролює виконання МОЗ Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів, приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ.
Згідно з Типовим положенням про службу управління персоналом державного органу, затвердженим наказом Національного агентства з питань державної служби від 23.03.2016 № 438/28568, служба управління персоналом відповідно до покладених на неї завдань, зокрема веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.
Крім того, Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 17.01.2018 № 55, визначено, що організація діловодства в установі покладається на службу діловодства.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до МОЗ для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване