Щодо оприлюднення інформації про використання публічних коштів

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Yevgen Kotukh, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» (далі - Закон) визначає умови та порядок забезпечення вільного та безкоштовного доступу будь-якої особи до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 14.09.2015 № 911-р «Деякі питання створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів» Міністерство фінансів України забезпечує створення та функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Є-дата», http://e-data.gov.ua (далі – Портал).
Адміністрування Порталу здійснюється Державною Установою «Відкриті публічні фінанси» відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 293-р та постанови Кабінету міністрів України від 14 вересня 2015 року № 694 «Про затвердження Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів».
Так, відповідно до ч.1 ст. 2 Закону інформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та подається ними для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.
Відповідальність за недостовірність і неповноту інформації, оприлюдненої згідно з цим Законом, несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Відомості, що оприлюднюються згідно з цим Законом, повинні бути повними, правдивими, точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу.
Зміст інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, та строки її оприлюднення закріплені в ст. 3 Закону.
Згідно із ч. 2. ст. 22 Бюджетного кодексу України Міністерство закордонних справ України є головним розпорядником бюджетних коштів і отже, зобов’язане оприлюднювати інформацію, передбачену Законом.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про дипломатичну службу» та п.7 Положення про Міністерство закордонних справ України затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 30.03.2016 № 281 Міністерство закордонних справ України здійснює свої повноваження безпосередньо та через інші органи дипломатичної служби.
Статтею 7 Закону України «Про дипломатичну службу» передбачено, що фінансування та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
Отже, Міністерство закордонних справ України та органи дипломатичної служби, підзвітні Міністерству закордонних справ України, зобов’язані оприлюднювати інформацію на Порталі, щодо використання публічних коштів.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:

1. Інформацію щодо відповідальних за оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів осіб із зазначенням посади та контактного телефону;
2. Інформацію про причини неоприлюднення інформації на порталі протягом 2015 - 2017 р.р.;
3. Інформацію щодо программного забеспечення яке використовується для бухгалтерського обліку в Міністерстві та підзвітних закордоних дипломатичних установ;

Інформацію прошу надати мені в електронному вигляді з контактними даними посадової особи-виконавця.

З повагою,

Yevgen Kotukh

Від: public.info
Міністерство закордонних справ України

Посилання