Щодо оформлення трудових відносин іспанської компанії Glovoapp23, S.L.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Питання трудових відносин в сучасних швидкозростаючих компаніях та сервісах має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації. Це питання є особливо важливим в зв’язку з дотриманням законодавства України про трудові відносини та захистом прав працівників.

Відповідно до статтей 1-3 Кодексу законів про працю України, Кодекс регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини. Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Згідно статті 52 Закону України «Про міжнародне приватне право» до трудових відносин застосовується право держави, у якій виконується робота, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

В той самий час, ТОВ «ГЛОВОАПП Україна» (код 42555522), яка діє від імені «Glovoapp23, S.l.», надає для підписання своїм кур’єрам договори, у статті 21 яких прописано, що «ці умови, а також відносини між компанією GLOVO й Кур’єром регулюються та тлумачиться відповідно до чинного цивільного й господарського права Іспанії».

Компанія Glovo позиціонує себе як «надавач послуг», але за своєю суттю відносини між кур’єрам та компанією є трудовими. Більше того, за останній час все більше судів в інших європейських юрисдикціях визнали такі відносини трудовими, оскільки робота проходить за наказами компанії та на її платформі.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати відповідь, чи можуть трудові відносини в України регулюватися цивільним й господарським правом Іспанії.

(2) Надати відповідь чи є оформлення трудових відносин на території України, під виглядом «надання послуг», яке повинно регулюватися цивільним й господарським правом Іспанії порушенням вимог актів законодавства про пенсійне забезпечення. Чи не порушуються при цьому трудові права та соціальні гарантії.

(3) Надати інформацію чи може іспанська компанія Glovoapp23, S.L. здійснювати господарську діяльність без відкриття представництва на території України та укладати договори з кур’єрами (незалежними підрядниками) в Україні.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Пенсійний фонд України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Пенсійний фонд України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]