Щодо обсягу вантажних контейнерних перевезень в період з 2008 року по теперішній час

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Діяльність акціонерного товариства «Українська залізниця», як суб’єкта природної монополії — є предметом значного суспільного інтересу, широкої суспільної дискусії і стало предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації. 100% акцій АТ «Укрзалізниця» належать державі і силу монопольного становища її діяльність прямо впливає на національну безпеку та добробут широких верств населення в Україні, державний суверенітет та економічну стабільність країни.

* * *

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

* * *

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці щодо обсягів (тисяч контейнерів) залізничних контейнерних перевезень в період з 2008 року по теперішній час в розрізі кожного місяця та напрямку залізничного сполучення.

(2) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці щодо доходів АТ «Укрзалізниця» від вантажних, в т.ч. транзитних контейнерних перевезень в період з 2008 року по теперішній час.

(3) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці щодо доходів АТ «Укрзалізниця» від контейнерних перевезень вантажів без вагонної складової (від приватних транспортних компаній за користування інфраструктурою та локомотивною тягою) в період з 2008 року по теперішній час.

(4) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці щодо обсягу вантажних контейнерних перевезень (у млн. т.км.) АТ «Укрзалізниця» вагонним складом приватних замовників в період з 2008 року по теперішній час та вказати десять найбільших таких замовників.

(5) Надати статистичну інформацію щодо кількості контейнерних поїздів які курсували по території України, в тому числі на регулярній основі в період з 2008 року по теперішній час.

(6) Надати інформацію які заходи та державні програми реалізуються АТ «Укрзалізниця» для залучення контейнерних перевезення з Китаю транзитом Україну за напрямком Китай-Європа-Китай (маршруту Шовкового шляху), їх результати та перспективи розвитку.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Огурцова В.О., Укрзалізниця

1 Attachment

!

 

 

,

³

 

䳿

044 465 12 31

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]