Щодо обрання Голови Центральної виборчої комісії

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Центральна виборча комісія є постійним діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, Закону України «Про Центральну виборчу комісію.

Відповідно до Закону України «Про Центральну виборчу комісію Верховна Рада України призначає на посади та звільняє з посад членів Комісії за поданням Президента України та із числа яких обирається Голова Комісії.

Комісія є повноважною з моменту призначення на посаду та складення присяги не менш як двома третинами її складу. Голова Комісії обираються Комісією на її засіданні таємним голосуванням із числа членів Комісії.

✵ ✵ ✵

01.06.2017 року Охендовського Михайла Володимировича було призначено членом Центральної виборчої комісії. Із числа членів Комісії на таємному засіданні його було обрано Головою Центральної виборчої комісії.

Інформація щодо обрання та діяльності членів Центральної виборчої комісії має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копії подання Президента України та супровідних документів на призначення на посаду члена Центральної виборчої комісії Охендовського М. В.

(2) Надати скан-копію Присяги, яку склав Охендовський М.В.

(3) Надати скан-копію Протоколу засідання Центральної виборчої комісії де було обрано Голову – Охендовського М.В.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Поштова скринька ЦВК, Центральна виборча комісія