Щодо обрання члена Центральної виборчої комісії

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Згідно Закону України « Про Регламент Верховної Ради України» Верховна Рада України призначає на посади та звільняє з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України.

У поданні Президента України про призначення на посаду членів Центральної виборчої комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України.

✵ ✵ ✵

Інформація щодо створення та діяльності Центральної виборчої комісії має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Постановою Верховної Ради України «Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії від 01.06.2007 року №1121-V було призначено Охендовського Михайла Володимировича членом Центральної виборчої комісії. Із числа членів Комісії на таємному засіданні його було обрано Головою Центральної виборчої комісії.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копії Подання Президента України та супровідних документів на призначення члена Центральної виборчої комісії Охендовського Михайла Володимировича.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: Департамент доступу до публічної інформації
Офіс Президента України

Посилання