Щодо обрання члена Центральної виборчої комісії

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Згідно Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» Верховна Рада України призначає на посади та звільняє з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України.

Член Комісії перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу відповідно змісту.

✵ ✵ ✵

Постановою Верховної Ради України «Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії від 01.06.2007 року №1121-V було призначено Охендовського Михайла Володимировича членом Центральної виборчої комісії. Із числа членів Комісії на таємному засіданні його було обрано Головою Центральної виборчої комісії.

Інформація щодо створення та діяльності Центральної виборчої комісії має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копії Подання Президента України та супровідних документів на призначення посади члена Центральної виборчої комісії Охендовського М. В.

(2) Надати скан-копію присяги, яку склав член Центральної виборчої комісії Охендовський М.В.

(3) Надати скан-копію підписаної Постанови Верховної Ради України «Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії від 01.06.2007 року №1121-V.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Верховна Рада України

Посилання

Від: ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Верховна Рада України

Посилання

Від: ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Верховна Рада України

:

_ 196353

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Посилання

Від: ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Верховна Рада України

Посилання