Щодо об'єктів нерухомого майна, які належать КМДА за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 14

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Київська міська державна адміністрація є виконавчим органом Київської міської ради.

Об'єкти власнсті Київської міської державної адміністрації — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо об'єктів нерухомого майна, які належать Київській міській державній адміністрації і розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 14.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Київська міська державна адміністрація

1 Attachment

Foi+request-91318-f88bfaa8,

--
,
609 mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

1 Attachment

20.08.2021, 20.08.2021 4271 ()

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 109/04/45-6206 від 30.08.2021 року на мій інформаційний запит від 20.08.2021 року.

За наданою Вами інформацією згідно з розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.10.2013 № 601 «Про забезпечення передачі житлового будинку № 12-14 по вулиці Богдана Хмельницького у Шевченківському районі міста Києва на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Богдана Хмельницького, 12-14», а також на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 22.12.2014 у справі № 910/22249/14 (відповідно до виконавчого провадження ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві від 20.01.2015 з примусового виконання рішення суду, підстава - наказ Господарського суду м. Києва від 12.01.2015 № 910/22249/14) будинок на вул. Б.Хмельницького, 12-14.А, загальною площею 4303,5 кв.м, передано на баланс ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» згідно з актом приймання-передачі від 31.05.2016.

В межах питань, що стали предметом раніше поданого запиту, з метою уточнення та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтями 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копію Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.10.2013 року № 601 «Про забезпечення передачі житлового будинку № 12-14 по вулиці Богдана Хмельницького у Шевченківському районі міста Києва на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Богдана Хмельницького, 12-14».

(2) Надати скан-копію Акту приймання-передачі від 31.05.2016 року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

1 Attachment

31.08.2021, 31.08.2021 109-122 ()

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]