Щодо нотаріуса Данич О.Ф.

Масі-Мустафа Найєм

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до свідоцтва № 1466, про надання нотаріальних послуг, виданого приватному нотаріусу Данич Оксані Федорівні, що знаходиться за адресою: 01001,м. Київ вул. Софіївська 8 кв 2.
Згідно інформації, що міститься в «Єдиному реєстрі нотаріусів» відсутні відомості, що до прав займання нотаріальною діяльністю Данич О.Ф., як приватного нотаріуса.

Для отримання та з’ясування відомостей, які стосуються питань правомірності здійснення Данич нотаріальної діяльності, за вищевказаною адресою, звертаємося до Вас з проханням надати інформацію , як таку, що є публічною,

Згідно реалізації права, на доступ до інформації за інформаційним запитом:
Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

У відповідності до ч.2 ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб’єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

Керуючись ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно вищевикладеного, інформація у вигляді документів та відомостей, яку я, як запитувач, маю намір отримати від розпорядника інформації не є інформацією з обмеженим доступом, є публічною та відкритою, а тому вона безперешкодно має бути надана мені в повному обсязі за моїм інформаційним запитом.

Тому, у випадку, якщо розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, однак якому відомо або за своїм статусом чи характером діяльності має бути відомо хто нею володіє, прошу направити мій запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це мене як запитувача.

Таким чином на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.1, 5-9,13,19,20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

ПРОШУ:
1. Надати наступну інформацію (наступні документи):
1.1 На підставі яких документів реєстратором було внесено в «Єдиний реєстр нотаріусів» відомості про адресу нотаріальної контори Данич О.Ф.?
1.2 Чи здійснював державний реєстратор перевірку адреси, яку вказує особа при реєстрації місцезнаходження нотаріальної контори?
1.3 Хто відповідає за проведення державної реєстрації юридичної особи на адресу, яка вже використовується та які дії вчинялися з цього приводу?
1.4. Яка ринкова вартість договору оренди даної нотаріальної контори та чи відповідає вона встановленій ринковій вартості і не є заниженою?
1.5. Чи має право вказана особа надавати свої нотаріальні послуги за вказаною адресою та чи не закріплене дане приміщення на балансі житлового фонду?
2. Письмову відповідь на мій запит та інформацію прошу надати протягом п’яти робочих днів, шляхом надіслання її поштовим відправленням на адресу: 04071, м. Київ, Україна вул. Введенська буд, 4 офіс 1

У випадку відмови у задоволенні мого запиту, не надання відповіді на мій запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації або інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушують мої законні права та інтереси як запитувача – будуть мною оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу та до суду шляхом звернення з адміністративним позовом в порядку Кодексу адміністративного судочинства України, а також порушення питання про притягнення винних осіб до відповідальності за недодержання вимог законодавства про доступ до публічної інформації згідно ст.212-3 КУпАП.

З повагою,

Масі-Мустафа Найєм