Щодо надання відповіді CCBE в зв'язку з порушенням професійних прав і гарантій адвокатської діяльності Володимира Богатиря та його захисників

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство закордонних справ України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин.

ПІДСТАВА ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ:

В зв'язку з порушенням професійних прав і гарантій адвокатської діяльності адвоката Богатиря Володимира Вікторовича та його захисників, Рада асоціації адвокатів та правничих спілок Європи (Council of Bars and Law Societies of Europe) звернулась з Листом від 06.11.2018 до Прем'єр-міністра України України та Генерального прокурора України з проханням дотримуватися професійних і процесуальних прав адвоката Богатиря В.В., а також забезпечити дотримання принципу презумпції невинуватості.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного, та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про результати розгляду Листа Ради асоціації адвокатів та правничих спілок Європи (Council of Bars and Law Societies of Europe) від 06.11.2018 щодо порушення професійних прав і гарантій адвокатської діяльності адвоката Володимира Богатиря та його захисників.

(2) Надати скан-копію відповіді наданої Раді асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи (Council of Bars and Law Societies of Europe) на їх Лист від від 06.11.2018.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Ткаченко Тарас, Міністерство закордонних справ України

1 Attachment