Щодо надання відомостей про ухвалення відповідного закону - ВРУ

Доброго дня!

З А П И Т Вих. №: ЗПІ/055/21 від 01 червня 2021 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

З метою забезпечення діяльності Верховної Ради України та відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) пунктом 2 постанови Верховної Ради України № 346/96-ВР “Про Регламент Верховної Ради України” від 3 вересня 1996 року постановлено що Верховна Рада України до набрання чинності Законом про Регламент Верховної Ради України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України і тих положень Регламенту Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР), що не суперечать Конституції України (далі - Регламент 129б/94-ВР).
Регламент 129б/94-ВР втратив чинність лише 15 квітня 2006 року , отже порядок прийняття і введення в дію Цивільного кодексу України який прийнято 16 січня 2003 року , встановлювався саме в порядку передбаченому Регламентом 129б/94-ВР.
Частиною 4 статті 6.7.4 Регламенту 129б/94-ВР встановлено , що під час розгляду проектів Конституції, конституційних законів і кодексів після того, як статті законопроекту прийняті, на третьому читанні Верховною Радою проводиться голосування щодо глав, розділів, частин законопроекту.
Пунктом 1 частини 3 статті 6.7.2 Регламенту 129б/94-ВР встановлено , що одночасно з законопроектом на третє читання визначеною для цього головною комісією подаються проект постанови Верховної Ради або проект закону про порядок введення закону, що розглядається, в дію, який повинен містити також зміни і доповнення до чинних законів.
Пунктом 5 частини статті 6.7.5 Регламенту 129б/94-ВР встановлено , що за результатами третього читання законопроекту Верховна Рада може прийняти рішення про прийняття закону в цілому і введення прийнятого закону в дію шляхом прийняття відповідного закону чи постанови.
Частиною 1 статті 6.10.1 Регламенту 129б/94-ВР встановлено , що тексти законів та інших законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою, оформляються Секретаріатом Верховної Ради і в п'ятиденний термін підписуються Головою Верховної Ради України, після чого закони (разом з законами або постановами Верховної Ради про порядок введення їх в дію) передаються на підпис Президенту України.
Частиною 1 статті 6.10.2 Регламенту 129б/94-ВР встановлено ,що Президент України підписує закон разом з законом або постановою Верховної Ради про порядок введення його в дію і приймає їх до виконання. Закон, переданий Президенту України, повинен бути підписаний ним протягом 10 днів з дня отримання і не пізніше 24 годин направлений до Президії Верховної Ради України для реєстрації і опублікування.
Зміст вищевикладеного дозволяє констатувати беззаперечний , неспростовний ,юридично обґрунтований факт , що в будь-якому випадку Цивільний кодекс України повинен ввестись в дію окремо постановою Верховної Ради України або окремим Законом України.
За даними з офіційного сайту Верховної Ради України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-...) Цивільний кодекс України затверджено Законом № 1540-06 (1540а-06) від 18.07.63 року.
Законом № 1540-06 за даними офіційного сайту Верховної Ради України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540...) — є Цивільний кодекс Української РСР (Документ 1540-06, втратив чинність, поточна редакція —Втрата чинності від 01.01.2004) який втратив чинність 01 січня 2004 року.
Законом № 1540а-06 за даними офіційного сайту Верховної Ради України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540...) — є Закон УРСР “Про затвердження Цивільного кодексу Української РСР” від 18 липня 1963 року (Документ 1540а-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004) статтею 1 якого постановлено затвердити Цивільний кодекс Української РСР (1540-06) і ввести його в дію з 1 січня 1964 року.
Зміст вищевикладеного дозволяє констатувати беззаперечний , неспростовний , юридично обґрунтований факт , що ні Законом № 1540-06 ні Законом № 1540а-06 — Цивільний кодекс України № 435-IV не затверджувався та не вводився в дію.
На підставі вищевикладеного , керуючись ст.ст.34,40 Конституції України (254к/96-ВР), Законом України “Про інформацію”, Законом України “Про публічну інформацію”, Законом України “Про звернення громадян”,ст.ст.10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод,ст.ст.5,19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права, ст.ст.19,30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні в якості належного доказі в кримінальному та судовому провадженнях —
ВИМАГАЮ :
1. Надати достовірну , розлогу , деталізовану публічну інформацію щодо наявності проекту постанови Верховної Ради України якою було постановлено затвердити і ввести в дію Цивільний кодекс України № 435-IV ;
2. Надати достовірну , розлогу , деталізовану публічну інформацію щодо наявності проекту постанови Верховної Ради України якою було постановлено ввести в дію Цивільний кодекс України № 435-IV ;
3. Надати достовірну , розлогу , деталізовану публічну інформацію щодо наявності проекту Закону України яким було постановлено затвердити і ввести в дію Цивільний кодекс України № 435-IV ;
4. Надати достовірну , розлогу , деталізовану публічну інформацію щодо наявності проекту Закону України яким було постановлено ввести в дію Цивільний кодекс України № 435-IV ;
5. Надати належним чином завірені фотокопії постанов Верховної Ради України та/або Законів України якими було постановлено “ затвердити і ввести в дію” , “ ввести в дію” Цивільний кодекс України № 435-IV ;
6. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на мою електронну адресу.

У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З повагою,

Тетяна Петрівна Албут

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

1 Attachment