Щодо надання статистичної інформації щодо кримінальних переслідувань за статтею 375 Кримінального кодексу України

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Генеральна прокуратура України є держателем Єдиного реєстру досудових розслідувань.

* * *

Конституційний Суд України 11 червня 2020 року ухвалив Рішення у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статті 375 Кримінального кодексу України. Цим Рішенням Суд визнав неконституційною оспорювану статтю Кодексу.

Статтею 375 Кодексу встановлено кримінальну відповідальність суддів за постановлення «завідомо неправосудного» вироку, рішення, ухвали або постанови, що має важливе суспільне значення, стало предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

* * *

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати статистистичну інформацію про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, передбачених статтею 375 Кримінального кодексу України — Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, у розрізі кожної з областей України і за даними звітності форми №1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення» в період з 2010 року по теперішній час.

(2) Надати статистистичну інформацію про кількість кримінальних проваджень, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 375 Кримінального кодексу України — Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови в період з моменту створення Єдиного реєстру досудових розслідувань по теперішній час.

(3) Надати статистистичну інформацію про кількість вироків та виправдувальних вироків у період з 2010 року по теперішній час за ознаками злочину передбаченого статтею 375 Кримінального кодексу України.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую за надану Вами відповідь, яку прошу направити повторно в скан-копії кращої якості, оскільки направлену Вами неможливо прочитати.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Державна судова адміністрація України,

2 Attachments

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Державна судова адміністрація України,

2 Attachments

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]