Щодо надання роз'яснень

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до ст. 235 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. та п. 1 ст. 65 Закону «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню. Тобто роботодавцю не потрібно чекати виконавчої постанови – підставою для поновлення працівника являється рішення суду. Щоб поновити працівника на роботі, необхідно скасувати наказ на його звільнення, про що видається відповідний наказ/розпорядження. Оскільки рішення про поновлення працівника підлягає негайному виконанню, то такий наказ/розпорядження видається не пізніше наступного дня з часу його оголошення в судовому засіданні. А поновлюється працівник на роботі з дати звільнення, яка згідно рішення суду визнається недійсною.
Працівник після звільнення та до рішення про поновлення міг реєструватися у Державному центрі зайнятості як безробітній та отримувати відповідне матеріальне забезпечення. У зв’язку з цим виникає запитання: за який період роботодавець, який незаконно звільнив працівника повинен відшкодувати Державному центру зайнятості матеріальне забезпечення у зв’язку безробіттям, отримане поновленим працівником?
Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ з роботодавця утримується сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг безробітному у разі поновлення його на роботі за рішенням суду. З цієї норми можна зробити висновок, що роботодавець повинен компенсувати Державному центру зайнятості всю суми допомоги по безробіттю, яку отримував поновлений працівник. Разом з тим відповідно до ч. 1 п. 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від 19.09.2018 р. № 792 Центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного з дня видання відповідно до законодавства про працю наказу (розпорядження) про поновлення зареєстрованого безробітного на роботі. Як уже було вище зазначено, наказ про поновлення працівника видається не пізніше наступного дня з часу оголошення рішення в судовому засіданні. Тобто виходить, що до моменту оголошення рішення суду особа вважається безробітною, тому цілком правомірно отримує допомогу по безробіттю і утримувати з роботодавця суму цієї допомоги, як безпідставно виплачену неможна.
Як в такому випадку діяти роботодавцю? Чи зобов’язаний роботодавець повідомляти Державний центр зайнятості про факт поновлення працівника, адже про те що працівник зареєстрований як безробітний роботодавець може не знати? За який період та на підставі чого роботодавець повинен компенсувати матеріальне забезпечення, отримане поновленим працівником від Державного центру зайнятості?

З повагою,

Людмила

Державний центр зайнятості

1 Attachment