Щодо надання публічної оцінки законності судових рішень ухвалених іменем України та втручанням у здійснення правосуддя колишнім Президентом України Порошенком Петром Олексійовичем

Володимир БОГАТИР

Питання незалежність і недоторканність суддів та заборони втручання у здійснення правосуддя у будь-який спосіб має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

За численними повідомленнями в засобах масової інформації, офіційним повідомленням прес-служби Окружного адміністративного суду міста Києва та офіційні повідомлення розміщенні на сайті Вищої ради правосуддя в розділі «Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність» про втручання Президентом України Порошенком Петром Олексійовичем у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Келеберди Володимира Івановича, Амельохіна Віталія Вячеславовича та Качура Ігоря Анатолійовича.

У своїх повідомленнях судді Окружного адміністративного суду міста Києва вказують про пряме втручання Президентом України Порошенком Петром Олексійовичем у їх діяльність, скликання спеціального засідання Ради національної безпеки і оборони України під час якого глава держави та інші державні службовці дозволили собі оціночні та зневажливі висловлюваннями щодо винесеного вказаними суддями судового рішення та агітує проти іншого кандидата в Президенти України під час виборів Президента України. Неведене стало підставою для звернення суддями до Державного бюро розслідувань, Верховної Ради України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Слід зазначити, що до оголошення повного тексту рішення суду, не ознайомлюючись з його мотивувальною частиною та до завершення розгляду справи Президент України, агітуючи проти іншого кандидата в Президенти України під час засідання Ради національної безпеки і оборони України дозволив собі наступні висловлювання: «Уявіть, якби не було судової реформи — всі суди були б такими» та «сьогодні мене турбує зв'язка Коломойський-Зеленський перед виборами, які відбудуться 21 квітня, нам потрібно вжити всіх можливих заходів, щоб не допустити реваншу і пограбування держави олігархами, які зараз перебувають за кордоном».

Рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо «Приватбанку» – спроба скасувати всі нормативні рішення уряду та РНБО про націоналізацію, які прийняли у 2016 році, наголосив Порошенко та наголосив, що такий крок суду руйнує фінансову банківську систему держави. Окрім того, тривожним він вважає реакцію міжнародних партнерів на рішення суду. Також він заявив, що була зроблена «спроба фактично скасувати всі рішення по націоналізації ПриватБанку».

Нажаль, Президент України Порошенко Петро Олексійович та окремі державні службовці дозволяють собі публічно надавати оцінку законності судових рішень.

Зневажливе висловлювання Президента України Порошенко Петра Олексійовича є неприпустимим для глави держави, діяльність якого має ґрунтуватися на неухильному дотриманні конституційних принципів верховенства права та законності, дотриманні виваженості, стриманості і розсудливості у власних висловлюваннях та етики публічних виступів.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Одним із заходів забезпечення такого права є незалежність суддів та заборона втручання у здійснення правосуддя у будь-який спосіб.

У Висновку № 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо стандартів незалежності судової влади та незмінюваності суддів зазначено, що незалежність суддів є передумовою верховенства права та основоположною гарантією справедливого суду. На суддів «покладається відповідальність за прийняття остаточного рішення стосовно життя людини, свобод, прав, обов’язків та власності громадян». Незалежність суддів є прерогативою чи привілеєм не для захисту власних інтересів, а в інтересах верховенства права та тих, хто шукає й очікує правосуддя. Ця незалежність повинна існувати як щодо суспільства в цілому, так і щодо сторін будь-якої судової справи, стосовно якої судді повинні винести рішення.

В пункті 22 Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та безсторонності зазначається, що суспільна довіра та повага до судової влади є гарантіями ефективності судової системи. В пункті 8 Висновку № 7 (2005) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи про правосуддя та суспільство, вказується, що суди є та приймаються такими широким загалом як належний форум для встановлення юридичних прав і обов’язків та вирішення пов’язаних з цим спорів. Суспільство ставиться з повагою та має довіру до спроможності судів здійснювати таку функцію.

Рекомендація СМ/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки, яка ухвалена 17 листопада 2010 року, зазначає, що потрібно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення поваги, захисту і сприяння незалежності та неупередженості суддів (п. 13). Коментуючи рішення суддів, виконавча та законодавча влада мають уникати критики, яка може підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї (п. 18).

Комісаром Ради Європи з прав людини у Звіті за результатами візиту в Україну 04-10 лютого 2014 року (пункт 60) наголошено на необхідності впровадження належних механізмів забезпечення незалежності суддів від зовнішнього впливу , особливо під час розгляду справ, що є резонансними у суспільстві.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про причини надання публічної оцінки законності судових рішень колишнім Президентом України Порошенком Петром Олексійовичем та причини скликання з цього приводу 18 квітня 2019 року Ради національної безпеки і оборони України.

(2) Надати скан-копії документів та рішень щодо скликання засідань та нарад Ради національної безпеки і оборони України 18 квітня 2019 року з приводу надання оцінки рішенню Окружного адміністративного суду міста Києва.

(3) Надати інформацію про причини недотримання принципу рівності при здійсненні агітації проти іншого кандидата у Президенти України кроишнім Президентом України Порошенком Петром Олексійовичем.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ:

1. Посилання на повідомлення, розміщене на офіційному сайті Вищої ради правосуддя в розділі «Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність» про втручання Президентом України Порошенко Петром Олексійовичем у діяльність судді Окружного адміністративного суду міста Києва Келеберди Володимира Івановича: http://www.vru.gov.ua/content/file/1927-...

2. Посилання на повідомлення, розміщене на офіційному сайті Вищої ради правосуддя в розділі «Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність» про втручання Президентом України Порошенко Петром Олексійовичем у діяльність судді Окружного адміністративного суду міста Києва Амельохіна Віталія Вячеславовича: http://www.vru.gov.ua/content/file/1940-...

3. Посилання на повідомлення, розміщене на офіційному сайті Вищої ради правосуддя в розділі «Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність» про втручання Президентом України Порошенко Петром Олексійовичем у діяльність судді Окружного адміністративного суду міста Києва Качура Ігоря Анатолійовича: http://www.vru.gov.ua/content/file/1943-...

4. Посилання на офіційне повідомлення прес-служби Окружного адміністративного суду міста Києва від 23 квітня 2019 року під заголовком «Через тиск влади судді ОАСК звернулись до ВРП, ГПУ і ДБР»: http://oask.gov.ua/node/3832

5. Посилання на статтю «Судді Окружного адмінсуду Києва вимагають розпочати процедуру імпічменту чинного президента України Петра Порошенка через тиск на судову владу» розміщену на сайті «Громадське телебачення»: https://hromadske.ua/posts/suddi-okruzhn...

6. Посилання на статтю та відео з оціночними висловлюваннями Президента України Порошенка Петра Олексійовича щодо рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, та агітує проти іншого кандидата в Президенти України під час проведення засідання Ради національної безпеки і оборони України під заголовком «Порошенко дав доручення РНБО щодо можливої денаціоналізації ПриватБанку» розміщену на сайті «Громадське радіо»: https://hromadske.radio/news/2019/04/18/...

7. Посилання на статтю розміщену на сайті BBC під заголовком «РНБО про ПриватБанк: Порошенко дав ряд доручень»: https://www.bbc.com/ukrainian/news-47976...

8. Посилання на статтю розміщену на сайті Телеканалу новин «24» під заголовком «Термінове засідання РНБО через скасування націоналізації "Приватбанку": основні тези»: https://24tv.ua/terminove_zasidannya_rnb...

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Служба доступу до публічної iнформацii, Апарат РНБО, Рада національної безпеки і оборони України

1 Attachment