Щодо надання публічної інформації відносно державного службовця

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ярослава Геннадіївна Нида, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Ярослава Геннадіївна Нида

Запит
Публічної інформації

У зв'язку із відмовою надати публічну інформацію Територіальним управлінням ДСА України в Полтавській області звертаюсь до Вас, як до органу вищого рівня.
Відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь- яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Частиною 1 статті 1 Закону України «Про державну службу» встановлено, що державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.
У розумінні статті 5 Закону України «Про захист персональних даних» не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна.
Зазначаю, що до конфіденційної не може бути віднесено інформацію про посадових чи службових осіб (наприклад, дані про освіту, досвід роботи, знання іноземної мови, відсутність судимості тощо), якщо до посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, встановлені відповідні кваліфікаційні чи інші обов’язкові для займання цієї посади вимоги (п. 5.8 Постанови Пленуму ВАСУ № 10 від 29.09.2016р. «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»).
З метою отримання інформації, що має суспільний інтерес щодо кваліфікаційних вимог державних службовців, які займають відповідальне становище у сфері розпорядження коштами державного бюджету. Прошу надати публічну інформацію щодо державного службовця - Начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області Кожедуб Тетяни Дмитрівни, а саме:

1. Відомості про освіту та оформлену відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» копію диплома Начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області Кожедуб Тетяни Дмитрівни.
2. Копію Посадової інструкції Начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності.
3. Відомості про стаж на момент призначення на посаду Начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області Кожедуб Тетяни Дмитрівни.
4. Відомості щодо професійної компетентності та удосконалення організації службової діяльності, а саме чи підвищувала кваліфікації з моменту призначення на посаду по теперішній час у випадку наявності надати оформлені відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» копії свідоцтва та сертифікатів.
5. Відомості про результати оцінювання службової діяльності Начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Кожедуб Тетяни Дмитрівни (надати оформлені відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» копії результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В” за 2018. 2019 та 2020 рік).
6. Відомості про вільне володіння державною мовою (надати оформлені відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» копію свідоцтва або посвідчення).
7. Відомості про премії та надбавки Начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Кожедуб Тетяни Дмитрівни за період з вересня 2019 року по теперішній час.
8. Відомості про заохочення Начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Кожедуб Тетяни Дмитрівни за період з моменту призначення по теперішній час.
9. Відомості чи працюють близькі особи Начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Кожедуб Тетяни Дмитрівни в органах державної влади які перебувають у сфері діяльності Територіального управління ДСА України в Полтавській області.
10. Відомості чи надходили заяви від Начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Кожедуб Тетяни Дмитрівни про наявність у державного службовця реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб.
11. Відомості про те чи проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади'’ (надати оформлену відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» копію довідки).

Додатково прошу:
1. Запит не переадресовувати на територіальне управління, а витребувати необхідні відомості відповідно до ЗУ "Про доступ до публічної інформації" та направити на вказану електронну пошту.
2. Провести перевірку законності відмови Територіального управління ДСА України в Полтавській області на запит Запит публічної інформації від 16.11.2020 року, а у разі необхідності у відповідності ЗУ "Про державну службу" ініціювати проведення дисциплінарного провадження.

З повагою,

Ярослава Геннадіївна Нида

Державна Судова Адміністрація України, Державна судова адміністрація України

1 Attachment

ТУ ДСАУ в Полтавській області,

4 Attachments

--
з повагою
ТУ ДСАУ в Полтавській області
тел. (0532) 64-23-01
(0532) 64-29-74

ТУ ДСАУ в Полтавській області,

4 Attachments

--
з повагою
ТУ ДСАУ в Полтавській області
тел. (0532) 64-23-01
(0532) 64-29-74

Державна Судова Адміністрація України, Державна судова адміністрація України

1 Attachment