Щодо надання інформації у справах щодо кримінального переслідування за статтями 109, 110, 111 Кримінального кодексу України.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» – Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади, вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення та забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відповідно до статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Частиною 1 статті 5 Закону України «Про інформацію» передбачено, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав і свобод.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Статтею 19 цього Закону визначено, що запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні, а Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно з статистичними даними розміщеними на офіційному сайті Генеральної прокуратури України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України у 2014 було порушено 67 кримінальних проваджень, у 2015 році 89 проваджень, а за 11 місяців 2018 року було порушено 116 кримінальних проваджень [https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?d....

Згідно із статистичними даними оприлюдненими Службою безпеки України з початку 2014 року і по грудень 2018 року спецслужба розслідувала 443 справи за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України стосовно 218 осіб [https://ssu.gov.ua/ua/].

Керуючись вищенаведеним та відповідно до вимог статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29 Закону України «Про інформацію», статей 7, 24 Закону України «Про звернення громадян», –

ПРОШУ:

1. Надати інформацію щодо кількості наданих судами у період часу з 2014 року по 2019 рік дозволів на затримання осіб за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених (окремо по кожній статті):

• статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України;
• статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України;
• статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

2. Надати інформацію щодо кількості винесених судами ухвал, якими були задоволені клопотання співробітників правоохоронних органів про обрання запобіжних заходів щодо осіб, які вчинили одне з кримінальних правопорушення, передбачених статтею 109, 110, 111 Кримінального кодексу України у період часу з 2014 року по 2019 рік (окремо по кожній статті), а також:

• повідомити кількість винесених судами ухвал, якими були задоволенні клопотання співробітників правоохоронних органів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою щодо осіб, які вчинили одне з кримінальних правопорушення, передбачених статтею 109, 110, 111 Кримінального кодексу України у період часу з 2014 року по 2019 рік;
• повідомити кількість винесених судами ухвал, якими було відмовлено в задоволенні клопотань співробітників правоохоронних органів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою щодо осіб, які вчинили одне з кримінальних правопорушення, передбачених статтею 109, 110, 111 Кримінального кодексу України у період часу з 2014 року по 2019 рік.

3. Надати інформацію щодо кількості винесених судами ухвал, якими були задоволені клопотання співробітників правоохоронних органів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо осіб, які вчинили одне з кримінальних правопорушення, передбачених статтею 109, 110, 111 Кримінального кодексу України у період часу з 2014 року по 2019 рік (окремо по кожній статті).

4. Надати інформацію щодо кількості винесених судами ухвал, якими були задоволені клопотання співробітників правоохоронних органів про проведення обшуків у приміщеннях, що належать особам, які вчинили одне з кримінальних правопорушення, передбачених статтею 109, 110, 111 Кримінального кодексу України у період часу з 2014 року по 2019 рік (окремо по кожній статті).

5. Надати інформацію щодо кількості винесених судами вироків та виправдувальних вироків у період часу з 2014 року по 2019 рік за ознаками вчинення одного з кримінальних правопорушень передбачених (окремо по кожній статті):

• статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України;
• статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України;
• статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Державна судова адміністрація України

1 Attachment